Nyhetsartikkel

Prøve på nytt etter spontanabort

Etter en spontanabort, er sjansene størst for å bli gravid på nytt hvis du ikke venter lenge. Å bli gravid rett etter en abort øker heller ikke sjansen for komplikasjoner i det neste svangerskapet.

Det viser en amerikansk studie fra 2016, der forskerne har fulgt 1000 par som alle har opplevd en spontanabort.

Etter en spontanabort blir par gjerne anbefalt å vente noen måneder før de prøver å bli gravid igjen, men det er lite bevis som støtter disse rådene.

Forskerne i denne aktuelle studien undersøkte sammenhengen mellom hvor lenge par ventet etter en spontanabort før de prøvde å bli gravid igjen, og sjansen for å oppleve et fullbyrdet svangerskap.

Studien er publisert i tidsskriftet Obsterics and gynecology.

Liten grunn til å vente

Spontanabort, gravid

Resultatene viste at blant dem som begynte å prøve mindre enn tre måneder etter spontanaborten ble 53,2 prosent gravide og hadde en vellykket fødsel - sammenlignet med 36,1 prosent av dem som ventet lenger.

Studien kan ikke bevise at om man prøver på nytt rett etter spontantaborten, vil man lykkes. Men funnene tyder på at man ikke trenger å ta hensyn til de tradisjonelle rådene om at man må la være å prøve de første månedene etter en spontanabort, sier seniorforsker Enrique Schisterman til Reuters health.

- For kvinner med en ukomplisert spontanabort, viser våre data at det ikke er noen grunn til å utsette å forsøke å bli gravid på nytt, sier Schisterman.

Kvinnene som deltok i undersøkelsen hadde enten en eller to episoder med spontanabort bak seg. Kvinnene var i gjennomsnitt 29 år, mens partnerne var rundt 30 år. Halvparten av kvinnene hadde mistet fosteret mellom uke åtte og 13, mens 44 prosent opplevde spontanaborten før åtte uker hadde gått.

Etter justering for alder, etnisitet, vekt, utdanning og fruktbarhet, så det ikke ut til å være forskjeller i komplikasjoner som høyt blodtrykk eller diabetes under svangerskapet uansett når de ble gravide på nytt etter en spontanabort.

Ta hensyn til følelsesmessig belastning

Spontanabort, gravid

En rekke tidligere studier har knyttet korte intervaller mellom graviditetene med en økt risiko for komplikasjoner som høyt blodtrykk, lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Det skriver Dr. William Hurd ved Duke University School of Medicine i en lederartikkel.

Men Hurd sier til Reuters health at det også er noen følelsesmessige sider som må vurderes når et par skal forsøke å bli gravide igjen etter en spontanabort.

- De bør være følelsesmessig klar til å håndtere et mulig tap igjen. Men våre data tyder på at kvinner som prøver å bli gravide på nytt innen 3 måneder kan bli gravid raskt, om ikke raskere, enn kvinner som venter i 3 måneder eller mer, sier Schisterman.

Risiko for komplikasjoner etter spontanabort

En studie fra november 2022 utført ved Folkehelseinstituttet (FHI) og publisert i PLoS Medicine1 har undersøkt risikoen for komplikasjoner hvis man blir gravid kort tid etter en spontanabort. 

Denne studien viser at kvinner som blir gravide innen tre måneder etter en spontanabort eller en planlagt abort ikke har økt risiko for komplikasjoner som svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, prematur fødsel og om fosteret har for lav eller for høy fødselsvekt.

49 000 fødsler etter en foregående spontanabort og over 23 700 fødsler etter en foregående planlagt abort i perioden 2008 og 2016 i Norge er inkludert i studien.

Ifølge forskerne fra FHI ender 12 til 15 prosent av alle  svangerskap i en spontanabort. I høyinntekstland ender omtrent 15 prosent av alle svangerskap i en planlagt abort.

Å få kvalifiserte råd rundt hvor lenge et par bør vente med å bli gravide etter å ha gjennomgått enten en spontan eller planlagt abort er viktig, sier Maria Magnus, seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en nyhetsmelding2. Hun er en av forfatterne bak studien.

Anbefalingen fra Verdens Helseorganisasjon er at kvinner skal vente minst seks måneder før de blir gravide igjen - hvis de har gjennomgått en abort eller spontanabort. Det er nettopp risikoen for komplikasjoner i det neste svangerskapet som er årsaken til det. 

Men ifølge Magnus støtter ikke funnene fra den nye studien disse anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon.

 

Kilder

Referanser

  1. Tessema G A ,Håberg S E, et al.. Interpregnancy interval and adverse pregnancy outcomes among pregnancies following miscarriages or induced abortions in Norway (2008–2016): A cohort study. PLOS MEDICINE 2022. doi.org
  2. Å bli gravid kort tid etter en spontanabort øker ikke risikoen for komplikasjoner, FHI, 2022 www.fhi.no
  3. Schliep K, Mitchell E, et.al. Trying to Conceive After an Early Pregnancy Loss: An Assessment on How Long Couples Should Wait. Obstetrics & Gynecology 2015.