Informasjon

Stående fødsel gir mindre smerte

Kommer du deg opp av senga, kan fødselen gå kjappere.

Kvinner som går, står eller beveger seg under fødselen kan få en kjappere fødsel enn hvis de blir liggende i senga. Det viser en ny Cochrane-studie. - Aktivitet hos mor øker sjansen for at barnet beveger seg ned mot bekkenet på en gunstig måte, sier jordmor Ingebjørg Laache ved St.Olavs hospital.

Ingebjørg Laache (bilde)
Ingebjørg Laache (bilde)

Cochrane-studien om kvinners bevegelse under fødselen er publisert i den nyeste utgaven av The Cochrane Library. Cochrane er en internasjonal organisasjon som evaluerer medisinsk forskning.

I den aktuelle studien har forskerne undersøkt fordelene ved å være oppreist under den første fasen av fødselen – åpningsfasen. Dette er fasen der livmorhalsen åpner seg inntil den er vid nok til at utdrivningsfasen kan starte.

Studien konkluderer med at kvinner som unngår å ligge i senga under åpningsfasen, får omtrent en time kortere fødsel.

I tillegg viser den at kvinner som er i bevegelse, i mindre grad ønsker seg smertelindring i form av epidural. Ifølge Laache, er det i dag mer vanlig med aktivitet blant kvinnene på fødestuen enn tidligere.

- Ser vi tilbake til 80- og begynnelsen av 90-tallet, var det ikke så mange som var i bevegelse under fødselen, men nå blir dette i større grad presentert som et alternativ, sier hun. I tillegg har epiduralbedøvelsen endret seg. Den nyere typen epidural gir god smertelindring i åpningstiden og mindre innvirkning på muskelkraften i beina. Dermed kan man også være oppe å gå med epidural.

Uansett er det viktig å vite at det vil være best at kvinnen følger sitt eget behov. Noen ønsker kun å stå eller gå, mens andre vil ligge.

Les også: Slik foregår en normal fødsel

Færre feilstillinger

Men hvorfor kan man få både kortere fødsel og mindre smerter ved å være i aktivitet? Laache sier at hun ser færre tilfeller av mer plasskrevende stillinger hos fosteret hvis mor har vært i aktivitet under fødselen. Slike stillinger kan føre til at fødselen blir mer tidkrevende og gir noe mer smerter. Hun ser også færre av disse små ”feilstillingene” etter at epiduralen gjorde at mor kunne være i aktivitet.

- Er du oppreist og i bevegelse, jobber muskulaturen. Det er viktig å jobbe på lag, tenke åpne opp og slippe fram. Å la skje, i stedet for å stritte mot, er en form for å ha kontroll på det som skjer, sier Laache. Selv har hun vært med på en fødsel som tok svært lang tid. Til slutt prøvde de å få kvinnen opp å stå. Dermed kom barnet med en gang.

Å være i bevegelse er naturlig – selv under en fødsel. - En av flere muligheter er å gå med en gåstol der du kan legge tyngden på armene og få bevegelse i hoftepartiet. Tenk deg når du skal ta en trang ring fra fingeren- du må vri for å få den løs.

Endrede holdninger

Den aktuelle Cochrane-undersøkelsen inkluderer 21 studier og 3706 fødsler. Den konkluderer med at om kvinner er i aktivitet i åpningsfasen, har ikke dette noen negativ effekt, hverken på mor eller barn. Forfatterne av studien skriver at holdninger og forventninger til de ansatte på sykehuset, kvinnene selv og deres partnere har endret seg med hensyn til smerte, smertelindring og passende oppførsel under selve fødselen. Likevel er det en oppfatning at det er enklest for helsepersonellet hvis kvinnen som skal føde ligger i ro i senga.

- Jeg ser ikke at det er mer tungvint for jordmødre og annet helsepersonell å jobbe med en kvinne som er oppe og går. Registreringen av fosterlyd kan gjøres mens kvinnen sitter eller står. Jeg har aldri tenkt på at aktivitet hos mor som et hinder for oss som jobber som jordmødre, sier Laache.

Hun forteller at det finnes en rekke metoder som kan lindre smertene under en fødsel. Varme er et viktig redskap som skaper avspenning, som igjen skaper raskere åpning.

- Varmebehandling i form av varme risposer, et varmt bad eller dusj er med på å lindre smertene. Dermed kan du få en god rytme der du jobber med riene og kan få en opplevelse av at rien blir kortere og pausen blir lengre, sier hun, og fortsetter: - Det er ikke sjelden at åpningsfasen skjer raskt når kvinnen sitter i badekaret, avslutter hun.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Lawrence A, Lewis L et. al. Maternal positions and mobility during first stage labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 The Cochrane Library