Informasjon

Endringer i kroppen under graviditet av betydning for fysisk aktivitet

Hjerte og sirkulasjon

Graviditet medfører store endringer i blodsirkulasjonen. Endringene består i økt blodvolum, raskere hjertefrekvens (puls), mer blod pumpes ut av hjertet per minutt og motstanden i kroppens mindre blodårer er lavere. Halvveis i graviditeten pumper hjertet ut 30-50 prosent mer blod i kretsløpet enn før graviditeten. Blodtrykket går ned 5-10 mm Hg frem mot midtre del av graviditeten, men øker så gradvis til verdiene før graviditeten. Disse sirkulatoriske endringene skaper en reservekapasitet som er nødvendig for å sikre næring og oksygen både til mor og foster i hvile og under aktivitet.

Sirkulatoriske endringer knyttet til kroppens posisjon er av betydning for gravide både i hvile og under anstrengelser. Etter første trimester vil livmoren/fosteret klemme mot blodårene i bukhulen når den gravide ligger på ryggen. Det hemmer blodstrømmen tilbake til hjertet, noe som reduserer mengden blod som pumpes ut av hjertet. Av denne grunn bør gravide unngå å ligge på ryggen både i hvile og under trening. Også det å stå helt i ro, er forbundet med klar reduksjon i blodvolumet hjertet pumper ut, slik at også det bør unngås.

Det er uklart hvordan den gravides hjertefrekvens reagerer på jevn submaksimal trening. Både svekket og normal reaksjon på vektbærende og ikke-vektbærende belastninger er rapportert. Dette gjør det litt vanskelig å bruke hjertefrekvensen som et godt mål for å regulere intensitet i trening under svangerskapet.

Forrige side Neste side