Informasjon

Endringer i kroppen under graviditet av betydning for fysisk aktivitet

Temperaturregulering

Sirkulasjonen påvirkes mest av de økte stoffskiftebehovene (metabolske behov) som trening medfører. Derfor er det avgjørende hvordan kroppen klarer å kvitte seg med overskuddsvarmen som dannes under trening. Varmeproduksjonen er i tillegg økt under graviditet sammenlignet med ikke-gravide. Økningen i kroppstemperatur under trening er direkte knyttet til intensiteten i treningen. Ved moderat treningsintensitet med aerobe øvelser i normal temperatur, øker kjernetemperaturen hos ikke-gravide kvinner med 1,5°C i løpet av de første 30 minuttenes trening og når så et platå hvis treningen fortsetter i ytterligere 30 minutter. Overskuddsvarmen kvitter kroppen seg med gjennom økt blodsirkulasjon i huden og fordampning av svette. Hvis varmeproduksjonen overgår kroppens evne til å kvitte seg med varme, for eksempel under trening i varme, fuktige omgivelser eller i forbindelse med høyintensitets trening, vil kjernetemperaturen fortsette å øke. Under lange treningsøkter kan væsketap redusere muligheten for å svette, noe som i sin tur reduserer varmetapet og øker kroppstemperaturen. Opprettholdelse av væskebalansen, og derved blodvolumet, er derfor kritisk for varmebalansen.

Kunnskap om effekten av trening på kjernetemperaturen under svangerskapet er begrenset. Fosterets kjernetemperatur er ca. 1°C høyere enn morens temperatur. I dyrestudier er det vist at en økning i morens kjernetemperatur på over 1,5°C i den tidlige fasen av fosterets utvikling, kan være skadelig. Temperatur over 39°C i løpet av de første 45-60 dagene av graviditeten kan således tenkes å være skadelig også hos mennesker. Imidlertid finnes det ingen rapporter om at høy temperatur i forbindelse med trening har medført fosterskader.

Forrige side Neste side