Informasjon

Svangerskapskontroll

Svangerskapskontrollene er kontroller som blir utført av jordmor eller lege. Ved første svangerskapskontroll blir det gjerne satt av ekstra tid til blant annet informasjon og blodprøver.

Hvorfor kontrollere?

Selv om unormale hendelser er unntaket, vet vi alle at det forekommer uhell og uventede komplikasjoner.

Kontrollprogrammet tar sikte på å identifisere de unormale hendelsene i så tidlig fase at det fortsatt går an å forebygge utvikling av sykdom eller skade hos fosteret og hos mor. Dette gjelder både fysisk og psykisk sykdom eller skade.

Spedbarnsdødeligheten er betydelig redusert de siste 60 årene. Dette skyldes nok i første rekke at den generelle helsen og levestandarden i befolkningen er bedret. Men det er også vist at et systematisk kontrollprogram av gravide er av stor betydning for å redusere forekomsten av fosterskade og fosterdød.

Animasjon om fosterets utvikling
Neste side