Informasjon

Mental helse i svangerskapet

Symptomer på mentale lidelser er de samme i svangerskapet som når du ikke er gravid, men symptomene vil ofte være knyttet til graviditeten.

Å være gravid er for mange en lykkelig og spennende tid. Men ikke alle opplever det slik. Du kan ha blandede, ja endog negative følelser ved det å være gravid. Du kan oppleve det vanskeligere enn andre å takle de endringene og usikkerheten som graviditeten bringer med seg. Fysiske symptomer som morgenkvalme, støtte eller mangel på støtte fra de rundt deg og ulike former for stress kan gjøre det vanskelig for deg.

Graviditeten bringer frem mange tanker og bekymringer:

 • Hvilke endringer vil det å bli mor medføre for deg?
 • Vil forholdet til din ektemann/sambor/partner endre seg?
 • Vil du bli en god forelder?
 • Frykt for at det skal skje noe med fosteret/babyen
 • Fysiske helseproblemer eller komplikasjoner i svangerskapet
 • Frykt for fødselen
 • Manglende støtte eller å være alene
 • Bekymringer knyttet til medikamenter som du bruker

Studier viser at én av fem kvinner har psykiske helseproblemer i svangerskapet eller etter fødselen. Depresjon og angst er de vanligste problemene og rammer 10 til 15 prosent. Hos noen dukker disse problemene opp for første gang under graviditeten, andre har hatt slike problemer lenge før de ble gravide. Din mentale helse i svangerskapet avhenger av flere ting, for eksempel:

 • Hvilke psykiske problemer du hadde før graviditeten
 • Nylige belastende hendelser som samlivsbrudd eller død i familien
 • Om graviditeten er ønsket eller uønsket

Symptomene på mentale lidelser er de samme i svangerskapet som når du ikke er gravid, men symptomene vil ofte være knyttet til graviditeten. Personer med spiseforstyrrelser vil for eksempel finne det vanskelig å akseptere vektøkning og endret kroppsform.

Mentale helseproblemer i svangerskapet

 • Depresjon - du føler deg deprimert og nedtrykt
 • Posttraumatisk stresslidelse - du har flashbacks, mareritt eller føler intenst ubehag når du påminnes tidligere ubehagelige opplevelser
 • Panikklidelse - opplever plutselige anfall med panikk eller frykt
 • Tvangslidelse - har tvangstanker og utfører tvangshandlinger
 • Intens frykt for fødselen

Kvinner med tidligere mentale helseproblemer

Du bør henvises til psykisk helsetjeneste hvis du er gravid og har hatt noen av disse tilstandene:

 • Alvorlig psykisk sykdom som schizofreni, bipolar lidelse, alvorlig personlighetsforstyrrelse eller alvorlig depresjon
 • Fødselspsykose eller alvorlig fødselsdepresjon
 • Alvorlig angstlidelse
 • Spiseforstyrrelse som anoreksi eller bulimi

Det kan være viktig å få råd fra en spesialist selv om du er frisk i svangerskapet, fordi i noen tilfeller kan en forverring skje etter fødselen.

Snakk med fastlegen din eller jordmoren dersom du har andre psykiske helseproblemer. Det kan være gode råd eller behandling å hente.

Hvilke behandlinger kan være aktuelle i svangerskapet?

Det er like viktig å få behandling mot psykiske som fysiske helseproblemer i svangerskapet. Behandlingen avhenger av hvilke symptomer eller sykdom du har, og hvor alvorlig symptomene eller sykdommen er.

Legen må foreta en kritisk vurdering om det å starte, fortsette, endre eller stanse medikamentell behandling i svangerskapet. Noen medisiner har blitt brukt i årevis uten bivirkninger, andre har usikre effekter og noen skal ikke brukes under graviditeten. En studie viste at kvinner med depresjon som ble behandlet med antidepressiva, klarte seg langt bedre enn de som stanset behandling - risikoen for tilbakefall var fem ganger høyere blant de som stoppet behandlingen. Andre studier har vist at kvinner med bipolar lidelse får klart hyppigere tilbakefall av sykdommen uten medikamentell behandling.

Hvis du allerede står på en medisin når du blir gravid, bør du snarest kontakte legen for å avklare om det er trygt å bruke denne medisinen. Det er viktig at du ikke stanser brått med medisinen uten å ha diskutert det med legen. En brå stans i behandlingen kan i noen tilfeller øke risikoen for tilbakefall og uønskede bivirkninger.

Samtaleterapi kan også være nyttig, særlig for stress, angst og depresjon. Hos noen kvinner kan det brukes i stedet for eller i tillegg til medikamenter.

Hvem kan hjelpe meg i svangerskapet?

Den viktigste støtten vil du vanligvis få fra din partner, familie eller venner. Det er fornuftig at dine nærmeste kjenner til dine psykiske problemer. Hvis det er en risiko for at du kan bli psykisk syk, så bør de vite hvilke symptomer og tegn de skal være observante på. De bør også vite hvem de skal kontakte hvis de blir bekymret for deg.

Også fastlegen og jordmoren er viktige støttespillere for deg når det gjelder psykiske problemer i svangerskapet i tillegg til eventuelle kontakter du har innenfor det psykiske helsevernet. Det kan for eksempel være aktuelt å avholde et planleggingsmøte med deg, partneren din og behandlere før fødselen.

Gode råd for psykisk helse i svangerskapet

 • Spis sunt og ha faste måltider
 • Sørg for god og regelmessig søvn
 • Vær fysisk aktiv, mosjoner eller tren med moderat intensitet. Det kan bedre stemningsbildet ditt og bidra til god søvn
 • Reduser eller helst stans inntaket av alkohol
 • Stopp røyking
 • Finn tid til å gjøre noe du liker, som bedrer humøret eller hjelper deg til å slappe av
 • La familie og venner hjelpe deg med ulike gjøremål som det kan være greit å få avlastning fra
 • Diskuter eventuelle bekymringer du måtte ha med familien, jordmoren eller fastlegen

Vil du vite mer?

Verktøy

Kilder

Referanser

 1. Mental health in pregnancy. Royal College of Psychiatrists, November 2018. www.rcpsych.ac.uk
 2. Mental health in pregnancy. NHS, last reviewed 19 February 2021. www.nhs.uk
 3. Psychiatric disorders during pregnancy. MGH Center for Women's Mental Health, siden besøkt 17.03.2021. womensmentalhealth.org