Informasjon

Røyking og svangerskap

Røyking under graviditeten øker risikoen for abort, dødfødsel, og barnet blir generelt svakere enn om du ikke røyker. Selv om du slutter å røyke flere måneder ut i svangerskapet, kan det å slutte ha en positiv effekt.

Det meste av det du puster inn, når frem til fosteret gjennom morkaken. Det gjelder både nyttige og skadelige stoffer.

Hvordan påvirker røyking fosteret?

Kullosen (karbonmonoksyd) fra sigarettrøyken fortrenger oksygenet fra de røde blodlegemene og gjør at fosteret hele tiden lider av litt oksygenmangel. Nikotinet i tobakken gjør at blodårene trekker seg sammen så barnet får dårligere blodtilførsel. Disse, og mange andre stoffer i røyken, gjør at barnet ditt blir dårligere rustet til tåle påkjenninger.

Hva kan skje med fosteret?

Det er flere tilfeller av abort og dødfødsler blant røykere, og barna blir ofte litt mindre og har trangere luftveier. De er generelt litt svakere og har oftere umodne lunger.

Langsiktige skader?

Flere undersøkelser tyder på at barn av røykere kan henge litt etter i vekst. Røyking er også forbundet med større risiko for krybbedød.

Det er vist at barn født av mødre som røyker i svangerskapet, har økt risiko for luftveisinfeksjoner og ørebetennelser.

Er det for sent å slutte?

Det er aldri for sent å slutte. Dersom du kutter ut røyken helt før 4. måned, er det vanskelig å finne alvorlige skader hos barnet senere. Til og med om du slutter bare noen uker eller dager før fødselen, så hjelper du barnet.

Er det bedre å røyke light-sigaretter?

Light-sigaretter er like skadelige som vanlige sigaretter, blant annet fordi de fleste som røyker light-sigaretter, røyker flere sigaretter og inhalerer kraftigere for å oppnå samme virkning.

Må jeg slutte helt?

Det er bedre å røyke lite enn å røyke mye. Men med tanke på skadevirkning er det ingen tvil om at den viktigste forskjellen påvises mellom røyk eller ikke røyk. Anbefalingen er derfor klar: bestem deg for en dag du skal slutte helt!

Hjelp til å stumpe røyken?

Hvis mannen din er ikke-røyker, så be ham om å støtte og hjelpe deg uten å kritisere. Hvis han selv er røyker, er det bra om dere slutter samtidig. Da kan dere oppmuntre hverandre, og det blir lettere for dere å slutte. Passiv røyking er heller ikke bra for deg under graviditeten eller for barnet etter at det er født.

Røyking og amming?

Røykere har vanskeligere for å få i gang melkeproduksjonen enn ikke-røykere. De må derfor sette seg oftere med barnet til brystet. Tobakk reduserer også melkemengden etter at produksjonen er kommet i gang. Årsaken til disse effektene er at røyking fører til lavere produksjon av hormonet prolaktin, som har en sentral betydning for melkeproduksjon. I tillegg overføres også en rekke helseskadelige stoffer i tobakk via melken til barnet.

Etter graviditet og amming

Alle barn plages av tobakksrøyk i rommet. De blir oftere forkjølet og får lettere ørebetennelse, bronkitt og astma. Barn og røyking hører ikke sammen. Tenk også på gevinsten for deg selv: Du får bedre helse, penere hud, mindre rynker og god luktesans, og du sparer mange penger!

Hjelp til å slutte

Be om hjelp og oppfølging hos lege eller jordmor. Du og din ektefelle/samboer kan melde dere på kurs for røykeavvenning. Helsesøster eller fastlege kan gi hjelp og støtte etter fødselen.

Animasjon om røykeslutt