Informasjon

Smertelindring under fødselen

Andre former for smertelindring

Disse metodene er uten kjente komplikasjoner eller bivirkninger, men effekten på fødselssmerter er utilstrekkelig vitenskapelig bevist. Metodene er uegnede ved langvarige og sterke smerter.

Varme bad

Å ligge i et varmt bad under åpningsfasen er ansett trygt friske fødende med ukompliserte svangerskap og innebærer ingen risiko for barnet. Forskningen finner at bruk av varme bad muligens kan redusere antall fødende med behov for epidural bedøvelse eller tilsvarende smertelindring. Kvalitetsstudier mangler.

Akupunktur

Jordmor eller lege som er trenet i akupunktur, kan gi tilbud om både beroligende nåler og smertestillende nåler. Ikke alle fødestuer/-avdelinger kan tilby denne formen for smertelindring. Det mangler solid vitenskaplig dokumentasjon på effekt, men det kan se ut som akupunktur muligens kan øke den fødendes tilfredshet med smertelindringen og redusere bruken av medikamentell smertelindring.

Steriltvannspapler

Dette er en teknikk som kan virke smertelindrende mot lave ryggsmerter i fødselens åpningsfase. Det sprøytes en liten mengde sterilt saltvann like under huden, dette er tenkt å stimulere kroppens produksjon av smertelindrende stoffer (endorfiner). Det mangler imidlertid vitenskapelig bevis for at metoden er effektiv smerteslindring.

Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)

Her festes fire gummiplater på nedre del av ryggen. Gjennom å sende svake elektriske stimuli gjennom disse prøver en å oppnå en viss smertelindring, spesielt i første del av åpningsfasen. Den fødende styrer selv tilførselen av de elektriske stimuli ved å trykke på en knapp når rien starter. TENS er lite brukt i Norge. Dette skyldes hovedsakelig manglende bevis for at metoden er effektiv. 

Forrige side Neste side