Informasjon

Smertelindring under fødselen

Spinalbedøvelse

Spinalbedøvelse er som epiduralbedøvelse en form for ryggbedøvelse. Mens epiduralbedøvelsen settes i rommet utenfor ryggmargsvæsken, settes spinalbedøvelsen en tanke lenger inn - i det rommet der ryggmargsvæsken er. Spinalbedøvelse er enkel å utføre, virker raskt, er sjelden mislykket. Det kan brukes meget små doser bedøvelsesmiddel og metoden gir utmerket muskelavslapning. Spinal smertelindring med ultralave doser med lokalbedøvelse og opioid brukes ved fødsler der smerteintensiteten er høy og tidspunktet frem til fødsel kort, ved behov for smertelindring og fødsel forventes å skje raskt samt ved assistert fødsel ved hjelp av vakuum eller tang.

Forrige side Neste side