Informasjon

Smertelindring under fødselen

Lystgass

Pustes inn gjennom en maske. Ikke alle fødestuer/-avdelinger kan tilby lystgass. Gassen gjør deg mer avslappet, samt at den kan redusere smerten under riene. En fin ting med lystgass er at den virker hurtig, og at virkningen avtar tilsvarende hurtig. Det beste er derfor å puste inn lystgass like før og under riene. Brukt riktig har lystgass ingen vesentlige bivirkninger - den påvirker ikke barnet og forlenger heller ikke fødselen. 

Forrige side Neste side