Informasjon

Svangerskapsdepresjon, fødselsdepresjon

Diagnostikk 

Tilstanden må skilles fra den vanlige nedstemtheten som mange nybakte mødre opplever forbigående de første dagene etter fødselen, av mange kalt barseltårer:

  • Arter seg som gråting, bedrøvelse, irritabilitet, angst og forvirring
  • Når sin topp omkring fjerde dag etter fødselen og er borte etter en uke eller to
  • Man fungerer normalt i hverdagen ved denne typen nedstemthet

"Har du vært nedstemt eller opplevd nedsatt interesse for eller glede av aktiviteter det meste av dagen de siste to ukene?" Svarer du bekreftende på dette spørsmålet, er det sterk mistanke om depresjon. Angstfølelse forekommer samtidig hos mange, særlig bekymringer og tvangstanker omkring barnet.

"Har depresjonen gjort det vanskelig for deg å gjøre arbeidet ditt, ta hånd om ting hjemme eller ha omgang med andre mennesker?" Svaret på dette spørsmålet gir et inntrykk av alvorlighetsgraden.

Søvnforstyrrelser er et vanlig symptom ved depresjoner. Vedvarende søvnproblemer hos mor etter fødsel kan derfor være uttrykk for en underliggende depresjon. På den annen side kan kvinner som tilsynelatende fremstår som deprimerte, være utslitte etter et ekstremt underskudd på søvn grunnet våkenetter og ansvar. Avlastning i forhold til barnet eller barna og mulighet å ta seg inn igjen, vil raskt kunne normalisere denne tilstanden.

Du kan teste deg selv med et spørreskjema, men endelig diagnose stilles av legen din.

Før du skal til lege, ev. jordmor eller helsesykepleier, kan det være lurt å ha tenkt igjennom en del ting på forhånd. Du kan bruke Hva kan det være - symptomsjekker for å forbedrede deg. Her får du spørsmål som legen kan tenkes å stille deg, og du fyller inn dine svar. Etterpå kan du skrive ut et sammendrag og ta med deg til timen. 

Forrige side Neste side