Informasjon

Toksoplasmose i svangerskapet

Toksoplasmaparasitten finnes overalt i naturen hos både mennesker og dyr. Infeksjoner med denne parasitten har ofte et mildt sykdomsforløp eller oppdages ikke, men kan være skadelig for et foster.

Hopp til innhold

Ca. 1/3 av gravide har hatt infeksjonen. I en dansk undersøkelse fant man at ca. 3 av 10.000 kvinner fikk toksoplasmose under graviditeten. Slik infeksjon innebærer en risiko for fosteret.

Smittemåte

Smitteoverføring skjer gjennom munnen via inntak av utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt med levende cyster fra andre mellomverter, spesielt gris og sau. Frukt og grønnsaker kan ha smitte på overflaten med parasittegg. Kontakt med smitteførende katter og forurenset jord eller sand kan overføre parasitten. Smitte gjennom drikkevann kan forekomme dersom drikkevannet blir forurenset med katteavføring. Barn kan være spesielt utsatt ved lek i sandkasser forurenset av katteavføring eller ved direkte kontakt med katter. Parasittegg i katteavføring kan være smittsomme i flere måneder.

Graviditet

Risiko for smitte til fosteret er størst i siste del av svangerskapet, men fostre som smittes tidlig i fosterstadiet er mest utsatt for alvorlig skade. Det er vanligvis få eller ingen symptomer ved smitte under graviditet. I Norge er 80-90% av fertile kvinner smittemottakelige. Om lag 0,2% av de som er mottagelige, smittes med Toxoplasma gondii under svangerskapet. Overføring til fosteret fra ubehandlede smittede mødre er avhengig av når den gravide smittes; færre enn 5% i første trimester, 20-30% i andre trimester og 60-80% i tredje trimester. Andelen smittede barn som har skader ved fødsel, er usikker, men enkelte studier har vist senskader hos opptil 80%.

Diagnostikk

Ved å få undersøkt en blodprøve kan man se, om man har hatt infeksjonen. Har den gravide hatt toxoplasmose, er fosteret beskyttet mot sykdommen. Har den gravide ikke hatt infeksjonen, er det viktig at hun unngår smittekilder etter råd fra legen. Det er imidlertid vanskelig helt å beskytte seg mot toxoplasmose under graviditeten.

Gravide testes ikke rutinemessig i Norge.

Den gravide kan eventuelt testes for tidligere gjennomgått toksoplasmose ved å få tatt en antistoffprøve før avreise til land med økt risiko for toksoplasmose-smitte. Påvisning av IgG-antistoffer betyr at fosteret er beskyttet. Det finnes ingen vaksine.

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak er rettet mot å hindre medfødt toksoplasmose. Den gravide bør:

  • Unngå rått eller utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt og kjøttprodukter, særlig fra sau og gris (speket kjøtt som spekeskinke, spekepølse etc)
  • Vaske salat, frukt, bær og grønnsaker før de spises
  • Unngå kontakt med katter og katteavføring
  • Bruk hansker ved hagearbeid
  • Vær nøye med håndvask og ha god kjøkkenhygiene
  • Unngå reise til land med høy forekomst og lav hygienisk standard

Ved utenlandsreiser bør den gravide være spesielt oppmerksom på disse forebyggende tiltakene.

Vil du vite mer?