Informasjon

Toksoplasmose hos gravide

Gravide som smittes med toksoplasmose, har vanligvis få eller ingen symptomer, men det kan være skadelig for et foster.

Toksoplasmaparasitten finnes overalt i naturen hos både mennesker og dyr. Infeksjoner med denne parasitten har ofte et mildt sykdomsforløp eller oppdages ikke, men kan være skadelig for et foster.

Omtrent ti prosent av gravide har hatt infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii, toksoplasmose. Forekomsten har vært stabil i de siste 40 år. Dette betyr at om lag 90 prosent av de gravide er mottakelige for smitte. Forekomsten varierer geografisk og øker med alder.

I en norsk undersøkelse fant man at knapt to av 1000 kvinner (0,182 prosent) fikk toksoplasmose under graviditeten. Forekomsten varierte geografisk og var høyest i Oslo (0,48 prosent) og svært lav i Nord-Norge (under 0,1 prosent). Parasitten ble overført til fosteret hos 30 prosent av de gravide som ble smittet.

Parasitten er mer utbredt i milde og fuktige strøk og er vanligere i Mellom- og Sør-Europa enn i Nord-Europa. Utenlandsreise til land utenfor Nord-Europa medfører derfor en betydelig smittefare.

Infeksjon med Toxoplasma gondii innebærer en risiko for fosteret.

Smittemåte

Smitteoverføring skjer gjennom munnen via inntak av utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt med levende cyster fra andre mellomverter, spesielt gris og sau. Frukt og grønnsaker kan ha smitte på overflaten med parasittegg. Kontakt med smitteførende katter og forurenset jord eller sand kan overføre parasitten. Smitte gjennom drikkevann kan forekomme dersom drikkevannet blir forurenset med katteavføring. Barn kan være spesielt utsatt ved lek i sandkasser forurenset av katteavføring eller ved direkte kontakt med katter. Parasittegg i katteavføring kan være smittsomme i flere måneder.

Graviditet

Risiko for smitte til fosteret er størst i siste del av svangerskapet, men fostre som smittes tidlig i fosterstadiet er mest utsatt for alvorlig skade. Det er vanligvis få eller ingen symptomer ved smitte under graviditet. I Norge er 80-90 prosent av fertile kvinner smittemottakelige. Om lag 0,2 prosent av de som er mottagelige, smittes med Toxoplasma gondii under svangerskapet. Overføring til fosteret fra ubehandlede smittede mødre er avhengig av når den gravide smittes; færre enn 5 prosent i første trimester, 20-30 prosent i andre trimester og 60-80 prosent i tredje trimester. Andelen smittede barn som har skader ved fødsel, er usikker, men enkelte studier har vist senskader hos opptil 80 prosent.

Dersom en gravid kvinne smittes for første gang mens hun er gravid, kan Toxoplasma gondii overføres til fosteret. Parasitten kan forårsake abort, fosterdød, hjerneskade med mental retardasjon, synsnedsettelse eller andre alvorlige senskader hos barnet.

Diagnostikk

En blodprøve, antistoff mot Toxoplasma g., kan vise om man har hatt infeksjonen tidligere. Dersom den gravide har hatt toksoplasmose, er fosteret beskyttet mot sykdommen. Har den gravide ikke hatt infeksjonen, er det viktig at hun unngår smittekilder etter råd fra legen. Det er imidlertid vanskelig helt å beskytte seg mot toksoplasmose under graviditeten.

Det finnes ingen vaksine. Gravide testes ikke rutinemessig i Norge. Men spesielt i disse tilfellene er testing av gravide aktuelt:

1) Eksponering for kjente risikofaktorer som kontakt med katter eller katteavføring eller konsum av kjøtt eller kjøttvarer som ikke er fullstendig gjennomstekt eller gjennomkokt.

2) Ved planlagt eller nylig gjennomført utenlandsreise til land utenfor Nord-Europa.

3) Ved yrkeseksponering for smitte som arbeid med husdyr (først og fremst katt og sau) 

Påvisning av kun IgG-antistoffer betyr at fosteret er beskyttet. Dersom resultatet av undersøkelsen kan bety primærsmitte under svangerskapet (positiv på IgM antistoffer), henvises den gravide til spesialisthelsetjenesten som øyeblikkelig hjelp for vurdering av ev. behandling som kan redusere risiko for overføring til og skade hos fosteret.

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak er rettet mot å hindre medfødt toksoplasmose. Den gravide bør:

  • Unngå rått eller utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt og kjøttprodukter, særlig fra sau og gris (speket kjøtt som spekeskinke, spekepølse etc.)
  • La være å smake på rått kjøtt, rå kjøttdeig eller farse under matlaging
  • Vaske salat, frukt, bær og grønnsaker før de spises
  • Unngå kontakt med katter og katteavføring
  • Bruk hansker ved hagearbeid
  • Vær nøye med håndvask og ha god kjøkkenhygiene
  • Unngå reise til land med høy forekomst og lav hygienisk standard

Ved utenlandsreiser bør den gravide være spesielt oppmerksom på disse forebyggende tiltakene.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Toksoplasmose - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 07.07.2019. www.fhi.no