Informasjon

Blodpropp i graviditeten

Blodpropp som oppstår i benet hos gravide, starter med symptomer som kan variere fra svake til sterke smerter i låret eller i leggen. Blodpropp i lungene kan gi brått innsatte pustevansker.

Hva er blodpropp i svangerskapet?

En fortetning i en blodåre betegnes blodpropp eller trombose. En blodpropp kan oppstå både i arteriene (de blodårene som fører blodet fra hjertet) og i venene (de blodårene som fører blodet til hjertet) i kroppens sirkulasjonssystem. Dersom en slik tilstand oppstår under svangerskapet, er det nesten alltid en venøs blodpropp. Tilstanden har varierende alvorlighetsgrad, men den kan på kort sikt være livstruende og på lang sikt gi alvorlige senkomplikasjoner. Risikoen for blodpropp er vel 4 ganger høyere hos en gravid sammenlignet med en ikke-gravid kvinne.

En dyp venetrombose (DVT) er en blodpropp som sitter i en dyp samleåre oftest i låret, noen ganger i leggen. Unntaksvis kan en slik blodpropp løsne (embolisere) og flyte med blodstrømmen til hjertet og lungene, såkalt lungeemboli.

Dyp venetrombose forekommer i 0,5-3,0 av 1000 graviditeter og er den fremste årsaken til død hos gravide. Åtti prosent av alle blodpropptilfeller knyttet til graviditet, oppstår i barseltiden. Hos kvinner som har hatt blodpropp tidligere, er risikoen for ny blodpropp cirka ti prosent i et nytt svangerskap. 80-90 prosent av alle DVTer i svangerskapet er venstresidige. Omtrent 70 prosent av DVT i svangerskapet er lokalisert i området fra kneet til og med bekkenet. En per 700 får dyp venetrombose i barselperioden.

En per 2500 får lungeemboli i svangerskapet. Tilstanden forekommer like hyppig i alle trimestrene og etter fødselen.

Neste side