Informasjon

Tvillingsvangerskap

Årsak

Eneggede tvillinger oppstår som et resultat av at det befruktede egget deler seg tidligere enn to uker etter befruktningen og utvikler seg til to foster. Identiske tvillinger kan dele morkake, men hver baby har vanligvis hver sin fostersekk. Genetisk er eneggede tvillinger identiske. De har samme kjønn og deler de samme fysiske egenskaper som utseende. Cirka 25 prosent av alle tvillinger er eneggede.

Toeggede tvillinger oppstår som resultat av at to separate egg blir befruktet av to forskjellige spermier. Hver tvilling har sin egen morkake (placenta). Tvillingene kan være to piker, to gutter eller en gutt og en pike. Genetisk er de ikke mer like enn andre søsken. Omtrent 75 prosent av alle tvillinger er toeggede.

Mer enn to fostre skyldes enten flere egg, eller er en kombinasjon av flere egg og ekstra deling. Trillinger eller flere enn tre fostere kan være eneggede eller flereggede.

Tendensen til å føde flerlinger er arvelig. Stimulering av eggløsning eller prøverørsbehandling resulterer ofte i flerlingesvangerskap. Økende antall fødsler hos mor og økende alder øker sjansen for tvillingfødsler. Hormonelle forandringer med årene kan føre til at mer enn ett egg blir sluppet ut av eggstokkene ved eggløsningen.

Forrige side Neste side