Informasjon

Tvillingsvangerskap

Tvillingsvangerskap blir oftest oppdaget på ultralyd. På grunn av økt risiko for komplikasjoner innebærer  flerlingesvangerskap hyppigere kontroller og oppfølging av spesialist.

Hva er tvillingsvangerskap?

I et tvillingsvangerskap er det to foster i livmoren. I sjeldne tilfeller kan det være mer enn to foster i livmoren, da omtales det som flerlingesvangerskap. Tvillinger er vanligst, og de deles inn i eneggede og toeggede.

En rekke ting kan tyde på at et svangerskap er et tvilling- eller flerlingesvangerskap. Stor vektøkning hos mor, særlig etter uke 20, kan være et tegn på at det er flere enn ett barn på vei. Ofte kan mor beskrive en følelse av å være større enn i tidligere svangerskap og en følelse av økte fosterbevegelser. Det kan være andre i familien som har født tvillinger. Bruk av medikamenter som skal fremme evnen til å få barn (særlig stimulering av eggløsning), øker sjansen for å føde flerlinger.

I 2020 var cirka 1,3 prosent av alle fødsler i Norge tvillingfødsler. Da var det 696 tvillingfødsler og 9 trillingfødsler av totalt cirka 55.000 fødsler. Det gir en forekomst av 13,9 flerlingesvangerskap per 1000 fødsler

Forekomsten av eneggede tvillinger er fire per 1000 fødsler, mens toeggede tvillinger er tre ganger vanligere. I Norge forekommer hvert år 5-8 fødsler med mer enn to barn.

Årsak

Eneggede tvillinger oppstår som et resultat av at det befruktede egget deler seg tidligere enn to uker etter befruktningen og utvikler seg til to foster. Identiske tvillinger kan dele morkake, men hver baby har vanligvis hver sin fostersekk. Genetisk er eneggede tvillinger identiske. De har samme kjønn og deler de samme fysiske egenskaper som utseende. Cirka 25 prosent av alle tvillinger er eneggede.

Toeggede tvillinger oppstår som resultat av at to separate egg blir befruktet av to forskjellige spermier. Hver tvilling har sin egen morkake (placenta). Tvillingene kan være to piker, to gutter eller en gutt og en pike. Genetisk er de ikke mer like enn andre søsken. Omtrent 75 prosent av alle tvillinger er toeggede.

Mer enn to fostre skyldes enten flere egg, eller er en kombinasjon av flere egg og ekstra deling. Trillinger eller flere enn tre fostere kan være eneggede eller flereggede.

Tendensen til å føde flerlinger er arvelig. Stimulering av eggløsning eller prøverørsbehandling resulterer ofte i flerlingesvangerskap. Økende antall fødsler hos mor og økende alder øker sjansen for tvillingfødsler. Hormonelle forandringer med årene kan føre til at mer enn ett egg blir sluppet ut av eggstokkene ved eggløsningen.

Diagnostikk

Legen/jordmoren (og mor) kan mistenke tvillinger eller flerlinger siden magen vokser mer enn vanlig. Dette registrerer legen eller jordmoren ved å måle avstanden fra blygdbeinet til øvre kant av livmoren, det såkalte symfyse-fundus målet, SF. Legen/jordmoren kan også høre to atskilte fosterlyder ved lytting på magen, eller kjenne flere fosterdeler ved undersøkelse av magen.

Flerlingesvangerskap avsløres oftest og bekreftes ved at man ser to eller flere fostre på ultralyd.

Funn av tvillinger innebærer hyppigere svangerskapskontroller og flere ultralydundersøkelser.

Behandling

Flerlinger har en tendens til å bli født for tidlig, og det er også en viss risiko for andre komplikasjoner. Av denne grunn skal flerlingesvangerskap følges opp av spesialist. Spontanfødsel skjer ofte to til tre uker før termin. Det er omdiskutert om man skal sette i gang fødselen før termin (uke 37) med kunstige midler. I Norden har man vært tilbakeholden med å påvirke det spontane forløpet av svangerskapet. Den norske fødselsveilederen anbefaler forløsning ved svangerskapsuke 38-39 når det foreligger to morkaker, og forløsning ved svangerskapsuke 36-37 ved én morkake.

Det finnes ikke tiltak som kan forhindre en for tidlig fødsel. Mange anbefaler avlastning fra 20-22 uker med sykmelding. Dette må vurderes i forhold til mors arbeidssituasjon. Tungt arbeid skal unngås. Det er viktig å hvile mer enn vanlig. Sengeleie på sykehus mangler dokumentert effekt. Det synes ikke å påvirke risikoen for for tidlig fødsel eller fosterdød rundt fødselen, men det er mulig det bedrer fosterveksten. Den manglende vitenskapelige dokumentasjonen for tiltak som forebygger for tidlig fødsel, gjelder både tvillinger og trillinger

Innleggelse i fødeavdeling fra cirka uke 32 benyttes mange steder for å overvåke fostrene og om mulig stanse for tidlig fødsel.

Konsekvenser for den vordende tvillingmor

Å ta godt vare på deg selv er den beste måten å ta godt vare på babyene i magen. Under et tvillingsvangerskap kan du forvente:

Hyppigere kontroller. Det er nødvendig med hyppigere kontroller for å følge veksten og utviklingen til tvillingene, følge din helsetilstand og registere tegn på for tidlig fødsel. Du vil få tilbud om flere ultralydundersøkelser.

Sunt kosthold. Det er viktig at du sørger for tilstrekkelig inntak av folinsyre, vitaminer, kalsium, jern, proteiner og andre viktige næringsstoffer. Hvis du allerede har et sunt kosthold, fortsett med det.

Større vektøkning. Ved tvillingsvangerskap er vektøkningen hos de fleste større enn når det bare er ett barn. En normal vektøkning angis til cirka 20 kg, men husk at du gjerne vil bli kvitt disse ekstra kiloene etter fødselen. Derfor bør du unngå altfor stor vektoppgang.

Økt forsiktighet. Du får råd om å begrense noen av dine aktiviteter, som arbeid, reiser og fysisk aktivitet ettersom graviditeten skrider fremover. Kanskje føler du behov for å legge deg nedpå litt oftere, men ikke overdriv, sengeleie kan øke risikoen for blodpropp i svangerskapet.

Mulige komplikasjoner ved tvillingsvangerskap

De fleste tvillingsvangerskap og tvillingfødsler forløper normalt. Men noen komplikasjoner forekommer hyppigere ved tvillingsvangerskap enn i svangerskap med ett barn:

Høyt blodtrykk. Tvillingmødre har økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk under svangerskapet. Når det har høyt blodtrykk + protein i urinen, foreligger svangerskapsforgiftning eller preeklampsi. Nøye oppfølging og behandling er påkrevd for å forhindre alvorlige komplikasjoner både for mor og det ufødte barnet.

For tidlig fødsel. Jo flere barn du har i magen, jo mindre sannsynlig er det at du går ut hele svangerskapets lengde på 40 uker. Ved tegn på for tidlig fødsel vil du bli innlagt i sykehus og legene vil gi deg sprøyter med et steroid som påskynder utviklingen av barnets lunger. Selv da kan de minste for tidlig fødte, de premature, måtte kjempe for å overleve. Komplikasjoner kan være pustevansker, fordøyelsesproblemer, synsproblemer og infeksjoner.

Tvilling-tvilling transfusjon. Hos eneggede tvillinger kan det skje at en blodåre i morkaken forbinder seg med begge tvillingenes blodåresystem. Det fører til at den ene babyen får altfor mye tilførsel av blod og den andre altfor lite. Dette er en alvorlig komplikasjon for begge babyene som kan kreve inngrep under svangerskapet. Tidlig forløsning kan bli påkrevd.

Keisersnitt. Dersom den første babyen fødes med hodet ned, er vaginal fødsel som regel mulig. Hvis ikke, gjøres vanligvis keisersnitt. I noen tilfeller kan komplikasjoner oppstå etter vaginal fødsel av den første babyen, slik at den andre tvillingen må fødes med keisersnitt.

Nedkomstpermisjon og fødselspenger

Tvillingforeldre får 17 uker ekstra stønadsdager ved 100 prosent uttak (85 stønadsdager). Ved 80 prosent uttak gis 21 uker ekstra stønadsdager (105 stønadsdager). Det utbetales foreldrepenger for fem dager per uke. Foreldrene kan ta ut de ekstra ukene samtidig. Muligheten for samtidig uttak er begrenset til den ekstra stønadsperioden tvillingforeldre har rett til. Samtidig uttak kan deles opp i perioder eller tas sammenhengende. Dette innebærer at begge foreldrene kan være hjemme og motta foreldrepenger i 17/21 uker rett etter fødsel.

Foreldrene kan også velge å forlenge stønadsperioden med de ekstra ukene. I et slikt tilfelle vil foreldrene motta foreldrepenger i totalt 66 uker ved 100 prosent uttak eller 80 uker ved 80 prosent uttak. Foreldrene kan selv velge om de ekstra ukene skal fordeles dem imellom eller at kun den ene forelderen skal ta ut disse.

Ved flerbarnsfødsler dobles stønadsperioden. Stønadsperioden utvides med 46 uker (230) stønadsdager) ved 100 prosent uttak. Ved 80 prosent uttak er det 56 uker ekstra (280 stønadsdager).

Pasientorganisasjon

Vil du vite mer?