Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en tilstand der den gravide har forhøyet blodtrykk og eggehvite i urinen. Symptomer og tegn ved alvorlig svangerskapsforgiftning er kraftig hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter.

Temaside om Korona

Hva er svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi, er en tilstand med forhøyet blodtrykk og proteiner i urinen. 

Tilstanden kan gi symptomer fra de fleste av kroppens organer, men du kan også være helt uten plager - særlig tidlig i forløpet. De vanligste plagene ved alvorlig svangerskapsforgiftning er kraftig hodepine, øyesymptomer som uklart syn og lysskyhet, kvalme, magesmerter og uro. Ødemer (hevelser) er vanlig i svangerskapet og er ikke nødvendigvis et tegn på svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning oppstår etter uke 20 i svangerskapet, og er økende hyppig frem mot fødsel. Tilstanden kan en sjelden gang utvikle seg til eklampsi som er en svært alvorlig tilstand og kjennetegnes av kramper uten annen påvisbar årsak i siste del av svangerskapet eller like etter fødselen. Forvarsel kan være pannehodepine, uro, lysskyhet, irritabilitet, søvnighet og sparsom vannlating. 

Svangerskapsforgiftning opptrer i to til tre prosent av alle svangerskap. Årlig registreres kun rundt 10 til 15 tilfeller av eklampsi i Norge - det vil si rundt en prosent av de med svangerskapsforgiftning utvikler eklampsi.

Hos omkring fire prosent av kvinnene med svangerskapsforgiftning oppstår det som kalles HELLP-syndrom (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count). Det er en tilstand som kjennetegnes ved smerter i øvre del av magen eller under høyre ribbensbue, av og til kvalme og brekninger, nedsatt leverfunksjon og forstyrrelser i blodcellene. HELLP er forbundet med økt risiko for komplikasjoner.

Neste side