Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en tilstand der den gravide har forhøyet blodtrykk og protein i urinen eller andre tegn på dårlig fungerende organer. Symptomer og tegn ved alvorlig svangerskapsforgiftning kan være kraftig hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter.

Hva er svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi, er en tilstand med nyoppstått forhøyet blodtrykk sammen med proteiner i urinen eller andre tegn på sviktende organfunksjon. 

Tilstanden kan gi symptomer fra de fleste av kroppens organer, men du kan også være helt uten plager - særlig tidlig i forløpet. De vanligste plagene ved alvorlig svangerskapsforgiftning er kraftig hodepine, øyesymptomer som uklart syn og lysskyhet, kvalme, magesmerter og uro, kraftig økte ødemer i ansikt, ben og hender. Ødemer (hevelser) er vanlig i svangerskapet og er ikke nødvendigvis et tegn på svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning oppstår etter svangerskapsuke 20 og er økende hyppig frem mot fødsel. Tilstanden kan en sjelden gang utvikle seg til eklampsi som er en svært alvorlig tilstand. Eklampsi kjennetegnes av kramper uten annen påvisbar årsak i siste del av svangerskapet eller like etter fødselen. Forvarsel kan være pannehodepine, uro, lysskyhet, irritabilitet, søvnighet og sparsom vannlating. 

Nyoppstått høyt blodtrykk i svangerskapet uten andre tegn til redusert organfunksjon, kalles svangerskapshypertensjon. En samlebetegnelse for svangerskapsforgiftning, svangerskapshypertensjon og kronisk hypertensjon (kjent forhøyet blodtrykk før svangerskapet), er hypertensive svangerskapskomplikasjoner.

Neste side