Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en tilstand der den gravide har forhøyet blodtrykk og eggehvite i urinen. Vanlige symptomer og tegn er hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter.

Hva er svangerskapsforgiftning?

Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi er en tilstand der den gravide, på grunn av sykdom i morkaken, får forhøyet blodtrykk og proteiner i urinen. Ofte ses i tillegg hevelse (vann) i bena, og noen kan ha forstyrrelser i blodlevringen.

Svangerskapsforgiftning kan gi symptomer fra de fleste av kroppens organer, men den gravide kan også være helt uten plager - særlig tidlig i forløpet. De vanligste plagene er hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter. Ødemer (hevelser) er ikke alltid til stede.

Svangerskapsforgiftning oppstår etter uke 20 i svangerskapet, og er økende hyppig frem mot fødsel. Preeklampsi kan utvikle seg til eklampsi (hos rundt en av hundre) som er en svært alvorlig tilstand og kjennetegnes av hodepine, uro, synsforstyrrelser, irritabilitet, søvnighet og sparsom vannlating. Når kramper opptrer, har den gravide eklampsi.

Svangerskapsforgiftning opptrer i omtrent tre prosent av alle svangerskap. Årlig registreres kun rundt 30 tilfeller av eklampsi i Norge - det vil si rundt en prosent av de med svangerskapsforgiftning utvikler eklampsi. Svangerskapsforgiftning er vanligere hos førstegangsgravide enn blant kvinner som har født før. Har du hatt svangerskapsforgiftning i tidligere svangerskap, er risikoen for å få det i senere svangerskap økt.

Neste side