Informasjon

Svangerskapsforgiftning

Forløp

Sykdomsforløpet er vanskelig å forutsi, og tilstanden kan i noen tilfeller forverre seg raskt. Hyppige kontroller er derfor viktig.

Blodtrykket normaliserer seg vanligvis allerede noen timer etter fødselen, men det kan være forhøyet i noen uker.

I de fleste tilfeller forløper en svangerskapsforgiftning ukomplisert, men det er økt risiko for redusert fostervekst og for tidlig fødsel. HELLP og eklampsi er sjeldne og alvorlige tilstander som krever intensivbehandling i sykehus. Ved eklampsi og alvorlig HELLP syndrom er det økt risiko for dødelig utgang for mor og barn.

Forrige side Neste side