Informasjon

Vekstavvik i graviditeten

Vekstavvik i graviditeten blir avdekket ved at mor eller lege/jordmor finner at magen vokser mer eller mindre enn forventet.

Hva er vekstavvik?

Når et barn er lite i forhold til svangerskapsalder ("small for gestational age", SGA), har det en vekt som ligger under 10 persentilen ved gitt alder. 10 persentilen betyr de ti prosent med lavest vekt.

Stor for svangerskapsalder ("large for gestational age", LGA) defineres som vekt over 90 persentilen ved gitt alder. Det vil si de ti prosent tyngste barna.

Veksthemming i livmoren defineres som vekt under 10 persentilen hos et foster hvor veksten er hemmet på grunn av sykdom. Dette er altså en undergruppe til SGA.

Avvikende vekst vil i mange tilfeller oppdages av moren selv ved at magen vokser mindre eller mer enn forventet. Tilstanden oppdages ellers på svangerskapskontrollen ved at lege/jordmor finner et avvikende symfyse-fundus mål, som er et utvendig mål på livmorens og dermed fosterets vekst. Symfyse-fundus (SF) er avstanden fra underlivsbeinet til øvre begrensning av livmoren. SF måles ved alle svangerskapskontroller.

Årsaker

Dårlig regulert diabetes hos mor kan gi stort barn. Hos SGA-barn er ofte mors egen fødselsvekt og kroppshøyde lav. Ofte kan barnet også ha søsken som var små, da de ble født.

Dersom mor er syk under graviditeten, øker risikoen for at barnet får lav fødselsvekt.

Forstyrrelser i morkakens funksjon, svangerskapsforgiftning, tvillinger, misbruk av rusmidler eller spisevegring hos mor kan også resultere i at barnet som fødes, blir mindre enn forventet.

Det kan også være andre årsaker til at den gravides mage vokser unormalt. For mye fostervann, for lite fostervann og flerlinger vil alle gi avvikende symfyse/fundus-mål og vil kunne avklares ved hjelp av ultralydundersøkelse.

For mye fostervann kan skyldes misdannelser hos barnet, men som oftest finner man ingen klar årsak. For lite fostervann kan også skyldes misdannelser eller lekkasje av fostervann. Flerlingsvangerskap vil oftest føre til avvikende størrelse på livmor, og et eller begge barna kan ha en vekstforstyrrelse.

Diagnostikk

Alle former for vekstavvik avdekkes med sikkerhet ved en ultralydundersøkelse. De vanligste årsakene til at gravide sendes til en slik undersøkelse, er at lege/jordmor finner et avvikende magemål, eller at den gravide selv føler at magen vokser for lite.

Dersom man finner avvikende vekst hos fosteret ved en slik undersøkelse, henvises den gravide til fødeavdelingen. Alt etter hva man finner ved undersøkelser her, vil den videre kontroll av den gravide og fosterets vekst være et samarbeid mellom fødeavdelingen og den gravides primærlege.

Vil du vite mer?