Informasjon

Urinveisinfeksjon hos gravide

Urinveisinfeksjon er vanligere blant gravide enn kvinner ellers. Typiske symptomer ved denne tilstanden er svie ved vannlating samt hyppig vannlating, og i noen tilfeller smerter eller ubehag over blæren.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Hva er urinveisinfeksjon hos gravide?

Dersom du i tillegg har feber, og eventuelt rygg- eller magesmerter, kan dette tyde på spredning til nyrene i form av nyrebekkenbetennelse.

Det er en vanlig tilstand som forekommer hos 10-15% av alle gravide, det vil si med samme hyppighet som hos ikke-gravide kvinner. Hos gravide skjer det også mye oftere spredning fra blærekatarr til nyrebekkenbetennelse.

En vanlig relatert tilstand er urinveisinfeksjon uten symptomer (asymptomatisk bakteriuri). Denne tilstanden påvises hos 2-5% av gravide.

urinveisinfeksjon
Animasjon av urinveisinfeksjon

Årsak

Anatomiske forandringer og endret hormonmiljø disponerer for at gravide lettere får urinveisinfeksjoner enn andre. Den store livmoren kan trykke på urinlederne og føre til at nyrene tømmes saktere for urin. Dette, sammen med blant annet slappere lukkemuskler, medfører at gravide kan få blærekatarr og nyrebekkenbetennelse.

Det synes å være en sammenheng mellom sjelden vannlating og hyppig blærekatarr. Kvinner som later vannet sjelden, og kvinner som holder seg og utsetter vannlatingen, synes å få hyppigere urinveisinfeksjoner. Forklaringen er at tilfeldige bakterier i blæren får lengre tid på seg til å formere seg og utvikle infeksjon.

Diagnostikk

Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av de typiske symptomene. Hos gravide kan imidlertid symptomene være mildere, og til tider har man ingen symptomer i det hele tatt. Feber og magesmerter er tegn på nyrebekkenbetennelse.

Hos de aller fleste vil det være tilstrekkelig å undersøke en urinprøve. Den kan være positiv på nitritt (bakterier i urinen), blod og hvite blodceller (tegn på betennelse). I tillegg kan det bli tatt blodprøver som kan hjelpe til å stille diagnosen.

Behandling

Behandling med antibiotika virker effektivt på denne typen infeksjon. Urinveisinfeksjon hos gravide er definert som komplisert blærekatarr, og behandlingstiden er 7 dager. Hos ikke-gravide er behandlingstiden 1 til 3 dager.

Bemerk at det hyppig brukte midlet Furadantin, ikke skal brukes i første trimester.

Dersom symptomene ikke bedre i løpet av to døgn, bør det skiftes til annet antibiotikum.

Prognose

Behandlingen er som regel effektiv, og plagene lindres raskt. Ubehandlet kan urinveisinfeksjon hos gravide føre til for tidlig fødsel og fosterskader.

Det anbefales kontroll av urinen én uke etter endt behandling. Dersom tilstanden forverres eller plagene kommer tilbake, er det viktig at du tar kontakt med legen din.

Etter første gangs urinveisinfeksjon under graviditet vil du bli undersøkt hver måned under resten av svangerskapet, for å se om det er bakterier i urinen.

Vil du vite mer?