Informasjon

Urinveisinfeksjon hos gravide

Urinveisinfeksjon er vanligere blant gravide enn kvinner ellers. Typiske symptomer ved denne tilstanden er svie ved vannlating samt hyppig vannlating, og i noen tilfeller smerter eller ubehag over blæren.

Hva er urinveisinfeksjon hos gravide?

Urinveisinfeksjon hos gravide gir de samme plagene som hos kvinner utenom svangerskap, det vil si svie ved vannlatning og hyppig vannlatning og økt trang. Dersom du i tillegg har feber, og eventuelt rygg- eller magesmerter, kan dette tyde på spredning til nyrene i form av nyrebekkenbetennelse.

Urinveisinfeksjon, også kalt blærekatarr, er en vanlig tilstand som forekommer hos 10-15 prosent av alle gravide, det vil si med samme hyppighet som hos ikke-gravide kvinner. Hos gravide skjer det mye oftere spredning fra blærekatarr til nyrebekkenbetennelse, derfor er denne tilstanden ekstra viktig å oppdage og behandle hos gravide. 

En vanlig relatert tilstand er urinveisinfeksjon uten symptomer (asymptomatisk bakteriuri). Denne tilstanden påvises hos 2-5 prosent av gravide ved undersøkelse av urin i forbindelse med svangerskapskontroller. 

Animasjon av urinveisinfeksjon

Årsak

Anatomiske forandringer og endret hormonmiljø disponerer for at gravide lettere får urinveisinfeksjoner. Den store livmoren kan trykke på urinlederne og føre til at nyrene tømmes saktere for urin. Dette, sammen med blant annet slappere lukkemuskler, medfører at gravide lettere kan få blærekatarr og nyrebekkenbetennelse.

Det er muligens også en sammenheng mellom sjelden vannlating og hyppig blærekatarr. Kvinner som holder seg og utsetter vannlatingen, synes å få hyppigere urinveisinfeksjoner. Forklaringen er at tilfeldige bakterier i blæren får lengre tid på seg til å formere seg og utvikle infeksjon.

Diagnostikk

Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av de typiske symptomene. Hos gravide kan imidlertid symptomene være milde, og til tider har man ingen symptomer i det hele tatt. Feber og mage- eller ryggsmerter kan være tegn på nyrebekkenbetennelse.

Hos de aller fleste vil det være tilstrekkelig å undersøke en urinprøve. Den kan være positiv på nitritt (bakterier i urinen), blod og hvite blodceller (tegn på betennelse). I tillegg kan det bli tatt blodprøver som kan hjelpe til å stille diagnosen.

Behandling

Behandling med antibiotika virker effektivt på denne typen infeksjon. Urinveisinfeksjon hos gravide er definert som komplisert blærekatarr, og behandlingstiden er 5 til 7 dager. Hos ikke-gravide er behandlingstiden 1 til 3 dager. Midlene som blir anbefalt, er pivmecillinam, nitrofurantoin eller trimetoprim. Bemerk at det hyppig brukte midlet trimetoprim, ikke skal brukes i første trimester, men er helt trygt senere i svangerskapet. 

Dersom symptomene ikke er noe bedre i løpet av to døgn, kan det være aktuelt å skifte til et annet antibiotikum.

Prognose

Behandlingen er hos de aller fleste effektiv, og plagene lindres raskt.

Uten behandling kan urinveisinfeksjon hos gravide føre til for tidlig fødsel og fosterskader.

Det anbefales kontroll av urinen én uke etter endt behandling. Dersom tilstanden forverres eller plagene kommer tilbake, er det viktig at du tar kontakt med legen din.

Etter første gangs urinveisinfeksjon under graviditet anbefales undersøkelse av urinprøve hver måned i resten av svangerskapet. 

Vil du vite mer?