Informasjon

Kampen for å være seg selv

Lovendring vil sikre barnas rettigheter

Den 01. februar 2007 sa Bioteknologinemda ja med 10 mot seks stemmer til at Bioteknologiloven endres, slik at også lesbiske par får tilgang til assistert befruktning. En endring i Bioteknologiloven vil tidligst bli lagt frem for Stortinget sommeren 2007.

- Det synes jeg er kjempefint. Det er rart at legning skal bestemme hvilket tilbud du får fra staten. Vi vet jo at mange lesbiske får barn, og at mange lesbiske har barn. At lesbiske får dette tilbudet i Norge, vil også sikre barnas rettigheter bedre, enn ved for eksempel private avtaler, sier Gro.

Forrige side Neste side