Informasjon

Naturlig prevensjon

Naturlig prevensjon er naturmetoder som avholdenhet, sikre perioder, avbrutt samleie og amming.

Temaside om Korona

Forskjellige naturmetoder som ikke inkluderer bruk av hormonpiller eller mekaniske hinder som kondom, brukes over hele verden, særlig i utviklingsland. Effekten av de ulike naturmetodene er utilstrekkelig dokumentert, kliniske studier som foreligger er av lav eller moderat kvalitet. Allikevel kan bruk av naturmetoder egne seg godt for noen kvinner.

En kvinne med normal fruktbarhet (fertilitet) som er seksuelt aktiv, har en 85 prosent sjanse for å bli gravid i løpet av ett år. Ulike tiltak mot uønsket graviditet har vært praktisert opp gjennom tidene.

Avholdenhet

Total avholdenhet innebærer å avstå fra seksuelt samkvem fullstendig. Metoden har ingen hormonelle bivirkninger, og avholdenhet tilrås av enkelte religiøse grupper. Metoden er 100 prosent effektiv til å forhindre graviditet, og den hindrer også overføring av kjønnssykdommer.

Kvinner som er avholdende til de kommer opp i 20-årene, og som har få partnere, har minsket risiko for kjønnssykdommer, fertilitetsproblemer og utvikling av livmorhalskreft. Avholdenhet koster ingenting, men er vanskelig å overholde i et parforhold.

Sikre perioder

Dette er en av de mest brukte metodene i befruktningsreguleringen, særlig blant dem med religiøse eller kulturelle oppfatninger som ikke tillater mekanisk beskyttelse eller medikamenter til graviditetsforebygging. Metoden innebærer periodisk avholdenhet - ingen samleier - i perioden omkring kvinnens eggløsning. Eggløsningen er den fasen av kvinnens menstruasjonssyklus der eggstokkene avgir et egg klart for befruktning.

Sikre perioder som prevensjonsmetode bygger på at man bare har samleie i de perioder hvor det ikke finnes noe egg som kan bli befruktet. Mulighetene for å bli gravid er størst de siste fire til fem dager før eggløsning. Man kan også bli gravid to til tre dager etter eggløsning. Det betyr at man er "sikker" på å unngå graviditet dersom man ikke har samleie i en uke fra fire til fem dager før eggløsning til to til tre dager etter eggløsning.

Den "sikre" perioden kan fastsettes på flere måter:

Kalenderbasert metode:

  • Dersom du har regelmessig menstruasjon, vil eggløsning hos de aller fleste foregå 12 til 14 dager før neste menstruasjon starter. 
  • Ved registrering av sin egen menstruasjonssyklus over tid, kan kvinnen finne sin fertile periode og avstå fra samleie disse dagene. 

Symptombaserte metoder:

  • Temperaturmetoden: Alternativt kan du måle kroppstemperaturen, noe som må gjøres før du står opp av senga om morgenen. Normalt vil temperaturen stige med cirka 0,2-0,5 grader ved eggløsning.
  • Hormonmålinger i urin: Det finnes også tester som kan kjøpes på apotek, hvor du kan bestemme tidspunkt for eggløsning ved påvising av hormoner i urin.
  • Slimbasert metode: Noen kvinner bedømmer slimet som skilles ut via skjeden, til å fastslå eggløsningstidspunktet. Mengden og seigheten til slimet øker frem til eggløsningen (slimet ser da ut som rå eggehvite), da slimingen brått avtar, skjeden blir tørrere og tilstanden vedvarer slik frem til neste menstruasjon. Sikker periode anføres da å være fra fire dager etter at slimproduksjonen var på sitt høyeste.

Kombinerte metoder:

  • Ved å kombinere symptombaserte metoder, vanligvis temperaturmåling og slimvurdering, kan prevensjonseffekten økes.
  • En av de mest effektive metodene innebærer måling av temperatur, vurdering av slim og livmorhals, samt daglig registrering i et eget skjema.

Hvor trygg er "sikre" perioder? Det vil kunne variere mellom ulike metoder og fra person til person. Den amerikanske gynekologforeningen angir at metodene samlet sett medfører graviditet i 15 prosent av tilfellene når den brukes i et års tid. Kombinasjonsmetoder, for eksempel Sensiplan®, er oppgitt å medføre graviditet hos kun to til sju av hundre brukere i løpet av ett år. Det er på nivå med p-piller, minipiller, p-plaster og p-ring.

Fordelen er at metoden er fri for bivirkninger og kostnader. For en del er dette den eneste akseptable metoden av kulturelle og religiøse grunner. Ulempen er at metoden passer best for kvinner med regelmessige og forutsigbare menstruasjoner. Metoden er usikker hvis den ikke anvendes korrekt. Full avholdenhet er nødvendig i den fertile perioden. Metoden krever disiplin og systematisk loggføring av menstruasjonene. Den beskytter ikke mot kjønnssykdommer.

Avbrutt samleie

Avbrutt samleie, coitus interruptus, innebærer at mannen trekker ut hele penis fra skjeden før sæduttømningen, det vil si før sædcellene forlater penis. Befruktning hindres fordi sædcellene kommer ikke i kontakt med kvinnens egg. Denne metoden brukes i høy grad i fattige land.

Hvor trygg er metoden? Det avhenger av mannens evne til å trekke seg ut før sæduttømningen. I tillegg er det også vist at det kan forekomme sædceller i den væsken som skilles ut fra urinrøret til mannen før sædutløsningen. Vi regner at i cirka 20 prosent av tilfellene der et par bruker denne metoden, resulterer det i graviditet. Metoden er derfor lite egnet til å beskytte mot svangerskap.

Fordelen med metoden er at den kan brukes når som helst, uten spesielle hjelpemidler, uten kostnader, involverer ikke kjemikalier eller hormoner, og gir lav risiko for andre problemer. Ulempen er altså høy risiko for graviditet og ingen beskyttelse mot seksuelt overført sykdom.

Amming som prevensjonsmetode

Etter fødsel vil visse hormoner forhindre at kvinnen får eggløsning når hun ammer. Hvor lenge disse hormonene undertrykkes, varierer. Det avhenger av hvor ofte kvinnen ammer og hvor lenge det er siden fødselen. Eggløsning gjenoppstår vanligvis innen seks måneder tross kontinuerlig amming.

For at ammingen skal ha størst mulig innvirkning på hormonene som holder igjen eggløsningen, er det avgjørende at brystmelk er den dominerende næringen som barnet får i seg. Kvinnen må amme barnet både dag og natt. Jo mindre intens ammingen er, jo mer usikker er dette som prevensjonsmetode. Når menstruasjonen kommer tilbake, må annen prevensjon benyttes.

Hvor trygg er metoden? Den angis å være 98 prosent sikker i de første seks månedene etter fødselen hvis overnevnte betingelser er oppfylte. Så snart menstruasjonen gjenoppstår, øker risikoen for graviditet betydelig. Fordelen med metoden er at den er fri for bivirkninger og kostnader. Ulempen er at man ikke vet med sikkerhet når kvinnen blir befruktningsdyktig igjen. Noen synes at amming er slitsomt eller uhensiktsmessig. Metoden beskytter ikke mot kjønssykdommer.

Skyllinger av skjeden anbefales ikke

Skylling av skjeden er en metode for å "rense" skjeden. Kvinnen bruker vann eller en svak eddiksyreoppløsning og spruter dette opp i skjeden med en flaske eller tube.

Mange har ment at kvinner bør rengjøre skjeden for å redusere lukt. Noen kvinner skyller etter at menstruasjonsperioden er over eller etter at de har hatt sex for å unngå å bli smittet av kjønnssykdom. Noen tror at skylling etter sex vil forhindre graviditet.

Men skylling av skjeden anbefales ikke. Skylling endrer den fine kjemiske balansen i skjeden, og det øker risikoen for infeksjoner i underlivet. Metoden beskytter heller ikke mot kjønnssykdommer. Tvert imot kan det øke risikoen for underlivsinfeksjon og overføring av kjønnssykdom. Skylling etter sex beskytter heller ikke mot graviditet. Ja, faktisk kan skylling øke sannsynligheten for at det oppstår svangerskap utenfor livmoren, en alvorlig tilstand som i verste fall kan være livstruende.

Kilder

Sentrale kilder

  • WHO. Family Planning - A global handbook for providers. Updated 3rd edition 2018. ISBN: 13: 978-0-9992037-0-5
  • Urrutia RP, Polis CB. Fertility awareness based methods for pregnancy prevention. BMJ. 2019 Jul 11;366:l4245. PMID: 31296535