Informasjon

Sterilisering av kvinnen

Hva koster det?

Det er i dag flere menn enn kvinner som lar seg sterilisere, tidligere var det omvendt. Antallet kvinnelige steriliseringer har falt med nærmere 80 prosent, fra over 5 000 inngrep i 2001 til vel 1 000 inngrep i 2017. Et større utvalg av prevensjonsmetoder for kvinner og en endret betalingsordning kan ha medvirket til dette. For noen år siden ble egenandelen for inngrepet forhøyet, og den er nå betydelig høyere for kvinner enn for menn (henholdsvis kr 6 079 og kr 1 268, per desember 2021).

Hvis steriliseringsinngrepet blir utført mens kvinnen er innlagt i sykehus for annen behandling eller årsak, for eksempel i forbindelse med fødsel, er det ikke anledning for sykehuset å kreve egenbetaling for inngrepet.

Det er også innført unntak fra bestemmelsen om forhøyet egenandel for sterilisering dersom inngrepet skyldes såkalt «medisinsk indikasjon». Unntaket gjelder kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide (hvor det er fare for liv og helse), kvinner som ikke tolererer annen prevensjon og kvinner/menn som får inngrepet utført etter vedtak i steriliseringsnemnd.

Forrige side Neste side