Nyhetsartikkel

Covid-19 versus influensa

Likheter mellom covid-19 og influensa

Symptomer:

  • Begge forårsaker feber, hoste, verking i kroppen, slitenhet og i noen tilfeller brekninger og diaré.
  • Sykdommene kan begge være milde eller alvorlige og i sjeldne tilfeller dødelige.
  • Begge kan føre til lungebetennelse.

Smitte:

  • Begge virusene sprer seg fra person til person først og fremst i form av dråpesmitte i luften fra en infisert person via hoste, nysing eller snakking. Virusene kan også spres gjennom fysisk kontakt og smittebefengte objekter.
  • Influensa kan spre seg fra en infisert person over flere dager før symptomene kommer. Covid-19 ser ut til å spre seg klart raskere enn influensaviruset.

Risikogrupper:

  • Covid-19: Nåværende kunnskap tilsier at høy alder og underliggende sykdom øker risikoen for alvorlig infeksjon.
  • Influensa: De med høyest risiko for alvorlig influensa er eldre, de med underliggende sykdom, de med svekket immunsystem - men til forskjell fra covid-19 også til barn og gravide.

Behandling:

  • Ingen av virusene lar seg behandle med antibiotika
  • Ved begge sykdommene kan man behandle symptomene, for eksempel med febernedsettende medisiner. Alvorlige tilfeller kan kreve sykehusinnleggelse og støttebehandling i form av oksygentilførsel eller i noen tilfeller mekanisk ventilasjon (respirator).

Forebygging:

  • Både covid-19 og influensa kan forebygges gjennom hyppig og grundig håndvask, hoste i albuekroken eller i en papirhåndduk som kastes etter bruk, holde seg hjemme hvis man føler seg syk og begrense kontakten til mennesker som er infiserte.

Les også vår informasjon om influensa

Forrige side Neste side