Nyhetsartikkel

HDL-kolesterol ikke alltid det "gode" kolesterolet

HDL-kolesterol betraktes som det gode kolesterolet. Høye verdier er forbundet med lavere risiko for kardiovaskulær sykdom. Men gjelder det for alle?

Vi har lært at HDL-kolesterol er det "gode" kolesterolet. Høye HDL-verdier er forbundet med lavere risiko for kardiovaskulær sykdom. Ny forskning kan tyde på at det ikke er helt sant.

Resultatene fra en studie som nylig ble presentert ved en europeisk kardiologikongress, fant en U-formet sammenheng mellom HDL-kolesterol og kardiovaskulær mortalitet/ikke-fatale hjerteinfarkt og død av alle årsaker1

Studien bestod av 5965 individer med økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Forskerne fant at individer med HDL-kolesterol verdier høyere enn 1,5 mmol/L hadde nær 50% økt risiko for å dø av kardiovaskulær sykdom eller få hjerteinfarkt sammenlignet med de som hadde HDL-kolesterol verdier på 1,1-1,5 mmol/L.

Førsteforfatteren av studien uttalte at "det kan være tid for å endre måten vi vurderer HDL-kolesterol. Det har vært vanlig å fortelle våre pasienter at jo høyere det gode kolesterolet er, jo bedre. Resultatene fra denne studien tyder på at det ikke er tilfelle - i hvert fall ikke for alle."

Sammenhengen var konsistent også etter å ha kontrollert for andre risikofaktorer som diabetes, røyking, LDL-kolesterol, alkoholinntak, rase og kjønn.

Kilder

Referanser

  1. Allard-Ratick M, Khambhati J, Topel M, Sandesara P, Sperling L, Quyyumi A. Elevated HDL-C is associated with adverse cardiovascular outcomes. Eur Heart J 2018; 39(suppl): 3. Abstract: 50. European Society of Cardiology. Too much of a good thing? Very high levels of “good” cholesterol may be harmful . 25 August 2018. nhi.no