Intervju

NEL er 20 år!

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det redaksjonelle arbeidet

Vi var avhengige av eksterne fagmedarbeidere, men for å bevare strukturen i dokumentene var det viktig å bruke en fast mal. NEL-redaksjonen måtte skrive dokumentene selv og be de eksterne fagmedarbeiderne om å gjøre kvalitetssjekk, justere og endre på det vi hadde skrevet. Dette samarbeidet har fungert godt. I løpet av de 20 årene som har gått, har vi mottatt stor hjelp fra vårt store korps av eksterne fagmedarbeidere. Takk til dere!

Helt fra starten har vi hatt en ambisjon om at alle artiklene beregnet på leger og annet helsepersonell, også skal ha en enklere utgave beregnet på pasientene. Prosedyren er at vi først skriver den profesjonelle artikkelen. Så lager vi en kopi med et enklere språk og eventuelt med nødvendige tillegg for at alle skal kunne forstå anatomien og fysiologien. Innholdet i pasientinformasjonene blir på den måten konsistent med innholdet i de profesjonelle artiklene. Og når vi gjør oppdateringer og endringer i den profesjonelle artikkelen, så blir det samme gjort med den tilhørende pasientinformasjonen.

Foruten den daglige oppdateringen har vi som mål at alle artikler skal revideres hvert tredje år. Omtrent 500 artikler omhandler så klinisk viktige tilstander at vi reviderer dem årlig.

Forrige side Neste side