Nyhetsartikkel

Virusmengde og alvorlighetsgrad av covid-19

Hvilken sammenheng er det mellom virusmengde og alvorlighetsgrad av covid-19 sykdom? Og hvordan er virusutskillelsen fra luftveiene versus fra avføringen?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Formålet med en retrospektiv kohortstudie fra Kina var å vurdere virusmengden (viral load) i ulike stadier av covid-19 sykdom1. Undersøkelsen foregikk på et spesialtilpasset sykehus for covid-19 pasienter i Zheijiang provinsen i Kina.

96 pasienter som ble fortløpende innlagt med laboratoriebekreftet SARS-CoV-2 infeksjon, ble inkludert, 22 med mild sykdom og 74 med alvorlig sykdom.

Totalt ble det tatt 3497 prøver fra luftveier, avføring, serum og urin og undersøkt på SARS-CoV-2 virusmengde. Infeksjon ble bekreftet hos samtlige pasienter ved å teste sputum og saliva. RNA (ribonucleic acid) ble påvist i avføringen til 59 prosent og i serum til 41 prosent av pasientene. Én pasient hadde positiv urinprøve på SARS-CoV-2.

Median varighet av virusutskillelse var 22 dager i avføringen, signifikant lengre enn i luftveiene, 18 dager, og i serum 16 dager. Median varighet av utskillelsen i prøvene fra luftveiene hos pasienter med alvorlig sykdom var 21 dager, signifikant lengre enn de med mild sykdom, 14 dager. I gruppen med mild sykdom var virusutskillelsen på topp i prøvene fra luftveiene i andre uke etter sykdomsstart, mens virusutskillelsen var vedvarende høy i uke 3 i gruppen med alvorlig sykdom. Virusutskillelsen varte lengre blant pasienter eldre enn 60 år og blant menn.

Forfatterne konkluderer at varigheten av utskillelse av SARS-CoV-2 var signifikant lengre i avføringsprøver enn i prøver fra luftveiene og serum. Et funn som tilsier styrket smittevern knyttet til avføringen i forebyggingen og kontrollen av epidemien. Dessuten, viruset vedvarer lengre hos pasienter med høy virusmengde og når sitt maksimum senere i luftveiene hos pasienter med alvorlig sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Zheng S, Fan J, Yu F, et al. Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study. BMJ 2020;369:m1443. www.bmj.com