Nyhetsartikkel

Virusmengde og alvorlighetsgrad av covid-19

Hvilken sammenheng er det mellom virusmengde og alvorlighetsgrad av covid-19 sykdom? Og hvordan er virusutskillelsen fra luftveiene versus fra avføringen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Formålet med en retrospektiv kohortstudie fra Kina var å vurdere virusmengden (viral load) i ulike stadier av covid-19 sykdom1. Undersøkelsen foregikk på et spesialtilpasset sykehus for covid-19 pasienter i Zheijiang provinsen i Kina.

96 pasienter som ble fortløpende innlagt med laboratoriebekreftet SARS-CoV-2 infeksjon, ble inkludert, 22 med mild sykdom og 74 med alvorlig sykdom.

Totalt ble det tatt 3497 prøver fra luftveier, avføring, serum og urin og undersøkt på SARS-CoV-2 virusmengde. Infeksjon ble bekreftet hos samtlige pasienter ved å teste sputum og saliva. RNA (ribonucleic acid) ble påvist i avføringen til 59 prosent og i serum til 41 prosent av pasientene. Én pasient hadde positiv urinprøve på SARS-CoV-2.

Median varighet av virusutskillelse var 22 dager i avføringen, signifikant lengre enn i luftveiene, 18 dager, og i serum 16 dager. Median varighet av utskillelsen i prøvene fra luftveiene hos pasienter med alvorlig sykdom var 21 dager, signifikant lengre enn de med mild sykdom, 14 dager. I gruppen med mild sykdom var virusutskillelsen på topp i prøvene fra luftveiene i andre uke etter sykdomsstart, mens virusutskillelsen var vedvarende høy i uke 3 i gruppen med alvorlig sykdom. Virusutskillelsen varte lengre blant pasienter eldre enn 60 år og blant menn.

Forfatterne konkluderer at varigheten av utskillelse av SARS-CoV-2 var signifikant lengre i avføringsprøver enn i prøver fra luftveiene og serum. Et funn som tilsier styrket smittevern knyttet til avføringen i forebyggingen og kontrollen av epidemien. Dessuten, viruset vedvarer lengre hos pasienter med høy virusmengde og når sitt maksimum senere i luftveiene hos pasienter med alvorlig sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Zheng S, Fan J, Yu F, et al. Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study. BMJ 2020;369:m1443. www.bmj.com