Nyhetsartikkel

Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser

Utslippene fra inhalasjonsaerosoler er små i den store sammenhengen, men er likevel ikke helt ubetydelige. Én dose legemiddel tilsvarer i størrelsesorden 100 - 140 g CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippene ved én kilometer kjøring med bensinbil.

Temaside om Korona

Inhalasjonsaerosoler bruker enten norfluran eller apafluran som drivgasser. Begge er hydrofluorokarboner (HFK) som er kraftige drivhusgasser. 10 gram norfluran tilsvarer 13 kilo CO2-ekvivalenter, mens 10 gram apafluran tilsvarer 32 kilo CO2-ekvivalenter.

De totale utslippene i Norge tilsvarer 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter1. HFK (først og fremst fra kjøle- og airconditionanlegg) står for 2 % av de totale utslippene.

Utslippene fra inhalasjonsaerosoler er små i den store sammenhengen, men er likevel ikke helt ubetydelige. Én dose legemiddel tilsvarer i størrelsesorden 100 - 140 g CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippene ved én kilometer kjøring med bensinbil. En pasient som erstatter inhalasjonsaerosol med inhalasjonspulver, vil kutte utslippene med i størrelsesorden 200 – 400 kilo CO2-ekvivalenter per år (tilsvarer 2-3 korte flyreiser).

En del pasienter må bruke inhalasjonsaerosol sammen med et inhalasjonskammer (spacer) for å sikre effektiv inhalasjon av virkestoffet. Det gjelder særlig små barn og voksne med nedsatt belgfunksjon. For andre pasienter som like gjerne kan bruke en pulverinhalator,
bør miljøaspektet være en del av vurderingen ved valg av inhalator.

Kilder

Referanser

  1. https://www.ssb.no/klimagassn. www.ssb.no