Nyhetsartikkel

Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser

Utslippene fra inhalasjonsaerosoler til behandling av astma og kols er små i den store sammenhengen, men er likevel ikke helt ubetydelige. Én dose legemiddel fra en boks som bruker hydrofluorokarboner som drivgass tilsvarer i størrelsesorden 100 - 140 g CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippene ved én kilometer kjøring med bensinbil.

Inhalasjonsaerosoler bruker enten norfluran eller apafluran som drivgasser. Begge er hydrofluorokarboner (HFK) som er kraftige drivhusgasser. 10 gram norfluran tilsvarer 13 kilo CO2-ekvivalenter, mens 10 gram apafluran tilsvarer 32 kilo CO2-ekvivalenter.

De totale utslippene i Norge tilsvarer 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter. HFK (først og fremst fra kjøle- og airconditionanlegg) står for 2 % av de totale utslippene.

Utslippene fra inhalasjonsaerosoler er små i den store sammenhengen, men er likevel ikke helt ubetydelige. Én dose legemiddel tilsvarer i størrelsesorden 100 - 140 g CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer utslippene ved én kilometer kjøring med bensinbil. En pasient som erstatter inhalasjonsaerosol med inhalasjonspulver, vil kutte utslippene med i størrelsesorden 200 – 400 kilo CO2-ekvivalenter per år (tilsvarer 2-3 korte flyreiser)1.

En del pasienter må bruke inhalasjonsaerosol sammen med et inhalasjonskammer (spacer) for å sikre effektiv inhalasjon av virkestoffet. Det gjelder særlig små barn og voksne med nedsatt belgfunksjon. For andre pasienter som like gjerne kan bruke en pulverinhalator,
bør miljøaspektet være en del av vurderingen ved valg av inhalator.

I sitt nyhetsbrev fra 14. januar 20202 publiserte Statens legemiddelverk en rettelse om miljøvennlige inhalatorer. Det finnes andre legemidler til inhalasjon av aerosoler, men uten drivgass. Det gjelder legemidlene Spiolto Respimat, Spiriva Respimat og Striverdi Respimat. Her er det en fjærmekanisme som utløser inhalasjonen. Disse legemidlene inneholder ikke gasser som gir klima-avtrykk, og er derfor like miljøvennlige som pulverinhalatorer.

Disse miljøvennlige aerosol-inhalatorene tilhører gruppen såkalte "soft mist"-inhalatorer og inneholder først og fremst legemidler eller legemiddelkombinasjoner til bruk mot kols. Et virkestoff (tiotropium) som kan administreres via "soft mist"-inhalator, brukes også som tilleggsbehandling ved alvorlig astma. 

Kilder

Referanser

  1. Statens legemiddelverk. Nytt om legemidler nr. 18, 11. desember 2019. legemiddelverket.no
  2. Statens legemiddelverk. Nytt om legemidler nr. 1, 14. januar 2020. legemiddelverket.no