Nyhetsartikkel

Paracetamol - nye doseringsanbefalinger

Med bakgrunn i farmakologisk kunnskap og klinisk erfaring ber Legemiddelverket produsenter om å oppdatere produktinformasjonen for perorale og rektale paracetamolprodukter, slik at pasienter får best mulig smertelindring.

Paracetamol anbefales som førstevalg ved behandling av smerter og feber hos barn og voksne, eldre, gravide og ammende. Det har mindre risiko for alvorlige bivirkninger og interaksjoner enn for eksempel NSAID (ikke-stereoide antiinflammatoriske legemidler).

Med bakgrunn i farmakologisk kunnskap og klinisk erfaring1 ber Legemiddelverket produsenter om å oppdatere produktinformasjonen for perorale og rektale paracetamolprodukter, slik at pasienter får best mulig smertelindring.

De viktigste endringene er:

  1. Angitt dosering økes fra tre ganger til fire ganger i døgnet for å sikre at serumkonsentrasjonen er tilstrekkelig til å opprettholde effektiv smertelindring. Dette gir en maksimalt anbefalt døgndose for voksne og barn over 12 år (over 40 kg) på 4 g, også ved reseptfri bruk. For barn over én måned anbefales enkeltdoser på 15 mg/kg kroppsvekt og maksimal døgndose på 75 mg/kg kroppsvekt. Et doseringsintervall på minst 4-6 timer anbefales, unntatt for barn under én måned som doseres hver 8. time. Legekontakt anbefales før behandling av barn under tre måneder.
  2. Paracetamol er kontraindisert ved alvorlig leversvikt, men kan brukes ved akutt hepatitt, såfremt denne er mild og forbigående som for eksempel ved infeksiøs mononukleose.
  3. Oppdaterte interaksjonsavsnitt i produktinformasjonen vil være i tråd med anbefalinger du får ved søk i den norske interaksjonsdatabasen. Dette for å sikre at det er de kliniske relevante interaksjonene som gjengis, for eksempel vil samtidig bruk av warfarin og paracetamol 1 g x 4 i 3-4 dager øke INR i gjennomsnitt med 0,5 enheter.

Det vil ta noe tid før nye pakninger og pakningsvedlegg er på plass. Oppdatert produktinformasjon finner du elektronisk, for eksempel hos Felleskatalogen.no eller Legemiddelverket.no (legemiddelsøk).

Les også

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/Documents/Godkjenning/Godkjenning%20av%20legemidler/OTC/Virkestoffrapporter/ Paracetamol_behov%20for%20oppdatering%20av%20produktinformasjon_doseringsanbefalinger,%20kontraindikasjoner%20 og%20interaksjoner.pdf legemiddelverket.no