Intervju

Pust og pusteteknikk

Langsom pust

Og det er altså her pusteteknikkene kommer inn og skal bryte dette mønsteret.

Motpolen til overflatisk stresspust er langsom pust – som er stressreduserende.

- Utfordringen med stresspust er at du puster inn mer oksygen enn du trenger. Til dels puster du ut det oksygenet du nettopp pustet inn. Du kan også komme til å skille ut mer karbondioksid enn hva kroppen klarer å produsere gjennom forbrenningen. Da får du ikke nyttiggjort deg oksygenet godt, og du kan få en urolig følelse i kroppen. Vi går rundt med stresspust i mange situasjoner og minner kroppen på at den er stresset uten å nyttiggjøre oss av oksygenet. Derfor er det spennende å se at man kan puste ganske så langsomt og likevel få det oksygenet man trenger, sier han.

Binder forteller at det er gjort forskning på langsom pust. Det er en måte å roe ned pusten på.

Et eksempel på langsom pust er en metode som har fått endel opperksomhet: den såkalte 4-7-8-teknikken. Den er utviklet av den amerikanske legen Andrew Weil. Teknikken er inspirert av både yoga og meditasjon og går enkelt forklart ut på at du i trinn én puster inn gjennom nesen (med munnen lukket) mens du teller til 4. Deretter holder du pusten mens du teller til 7. Tredje trinn er å puste ut gjennom munnen mens du teller til 8. Dette skal gjentas fire ganger.

Denne teknikken skal kunne brukes i mange sammenhenger, til avslapning redusere stress, til innsovning osv.

- Slik jeg ser det, er dette en fin metode. Jeg kjenner ikke til forskning som direkte omhandler denne teknikken. Men metoden handler om å puste rolig og puste med magen. Det er mange veier til dette, og denne er en av dem, sier Binder.

Han forteller at det nylig ble publisert en metaanalyse1 om de psykologiske virkningene av langsom pust.

Selv om det så langt ikke er mye forskning på dette feltet, viser de studiene som er gjort, positive resultater på både langsom pust og pust med magen.

- Magepust kan den enkelte jobbe med selv ved å holde hånda på magen mens man puster og se om man kan få til en god bevegelse med magen. Brystkassa kan få hvile. Dette er stressreduserende, sier han.

- Vi har altså noen studier på magepust og etterhvert ganske mange på langsom pust. Og de to teknikkene henger sammen: Det er vanskelig å puste fort med magen. Så når du puster langsomt – som i 4-7-8-teknikken - vil du involvere magen mer.

Forrige side Neste side