Intervju

Den nye koronavaksinen: slik virker den

Temaside om Korona

mRNA - en arbeidskopi

Hva er så et mRNA? Borgos vil først si litt om DNA:

- I hver celle er det et genom som er en samling av alle genene. Dette er sentralt i livsprosessene våre. Genene sitter etter hverandre i en lang trå av DNA-et. Denne lange tråden (DNA-et), kopieres hver gang en celle deler seg. Hver celle i kroppen vår har det samme genomet - eller DNA-et. Dette må holdes så stabilt som mulig. Vi ønsker ikke skader og endringer i det, for da får vi for eksempel kreft, sier Borgos.

- Men kroppen kan ikke uttrykke alle genene i genomet sitt samtidig. Da ville cellene brent opp energien sin og ikke være i stand til å gjøre noe mer. Dessuten er ikke ei levercelle det samme som ei øyecelle, så genene må uttrykkes forskjellig i forskjellige vev og forskjellige celletyper.

- Derfor har vi noe som heter transkripsjon, det vil si at man lager en arbeidskopi av noen av genene i DNA-et, forklarer Borgos.

Det er denne arbeidskopien som er mRNA.

- mRNA er ustabile greier og har kort levetid. mRNA som kommer ut i det fri, blir brutt ned veldig fort. mRNA er en kopi av koden i genet og brukes til å lage et protein. Det er proteinene som utfører handlinger i kroppen din, det er dem som omsetter sukker til energi, som bryter ned avfallsstoffer og som sender signaler og lager reseptorer i nervecellene. Mange sykdommer handler om at proteiner mangler, er skadd, er feil uttrykt eller oppfører seg feil, sier Borgos, og fortsetter:

- mRNA har ikke sterk biologisk effekt før det blir lest og omsatt til protein. Dette er viktig, fordi dette betyr at mRNA er trygt å gi. Det er ingen nevneverdige bivirkninger utover at det kan trigge en uspesifikk immunrespons. Ellers er mRNA trygt å putte inn i en celle. mRNA har ingen toksisitet (giftighet) å snakke om, sier han.

Forrige side Neste side