Intervju

-Det mangler dokumentasjon for å stille diagnosen shaken baby syndrom

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Naturlig å komme med bevis

- Den svenske utredningen kritiserer annen/tidligere forskning på området. Andre publikasjoner har kritisert den svenske utredningen, og stiller spørsmål ved kvaliteten på den. Blant annet kan man lese følgende fra tidsskriftet Forensic Science, Medicine and Pathology5: SBU-gjennomgangen reduserte diskusjonen om påført hodeskade hos små barn til en diskusjon om triaden og traumatisk risting, og ignorerer de fakta at å diagnostisere påført hodeskade angår en fullstendig klinisk og rettsmedisinsk vurdering av alle individuelle og kombinerte funn, hvor for eksempel tilstedeværelsen av blåmerker og bruddskader ble ekskludert av SBU-panelet. Hva tenker du om dette?

- SBU-rapporten stilte et klart spørsmål: kan voldsom risting alene gi funnene som er beskrevet i triaden, og kan disse funnene brukes som bevis på at filleristing har funnet sted? Er det bruddskader eller slagmerker på hodet, kan det utmerket godt hende at det har skjedd en fysisk mishandling. Men i alle saker jeg har vært involvert i - med ett unntak - har det ikke foreligget slike ytre tegn til skade mot hodet, det har bare vært de to funnene (blødning fra netthinnen og blodtilblandet væske mellom skallens innside og hjernen). Til tross for dette sier sakkyndige at det er filleristing, sier Wester.

Forrige side Neste side