Nyhetsartikkel

Lekk tarm (leaky gut)

Lekk tarm (leaky gut) er et fenomen som diskuteres mye i medisinske miljø. Når substanser som normalt ikke tas opp gjennom tarmveggen, likevel blir absorbert - kan det disponere for tilstander som autoimmune sykdommer, fedme og tarmlidelser?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mye har vært skrevet om såkalt "leaky gut" de senere årene. Teoriene rundt dette er mange - og det er også diskusjonene.

Vi har ikke funnet en norsk oversettelse av "leaky gut". I denne artikkelen oversetter vi derfor direkte, og kaller det "lekk tarm". Et mer korrekt medisinsk uttrykk vil kanskje være økt tarmpermeabilitet.

Hva er så en lekk tarm? Innsiden av tarmen er kledd med et cellelag som utgjør en slimhinnebarriere. Denne barrieren skal effektivt sørge for at væske og næringsstoffer tas opp, men samtidig hindre de fleste store molekyler og bakterier i å passere over til blodet. Dersom vi får mikroorganismer og giftstoffer over i blodet, kan dette utløse betennelsesreaksjoner i kroppen.

Ved tarminfeksjoner endres bakteriefloraen i tarmen. En tarmslimhinne som ikke er frisk, kan ha sprekker eller hull som kan medføre at delvis fordøyd mat, giftstoffer og mikroorganismer kan trenge inn i tarmveggen - noe som kan utløse betennelse og endre bakteriefloraen i tarmen.

Kan lekk tarm forårsake autoimmun sykdom?

Det er enighet om at noen tilstander og medisiner kan føre til en såkalt lekk tarm - dette inkluderer blant annet cøliaki og Crohns sykdom. Det store spørsmålet er om lekk tarm kan forårsake problemer andre steder i kroppen.

Tilgjengelig data som understreker den viktige rollen tarmbarrieren og tarmpermeabilitet har for helse og sykdom, samler seg opp. Men terminologien er dårlig definert, og meningene om den kliniske betydningen spriker, skriver Medscape.

Britiske NHS skriver på sine nettsider at lekk tarm er en foreslått tilstand som noen mener er årsaken til en lang rekke sykdommer, inkludert kronisk utmattelsessyndrom og MS. De som står bak påstandene, hevder at mange symptomer og tilstander er forårsaket av at immunsystemet reagerer på bakterier, giftstoffer eller andre stoff som har blitt absorbert og kommer over i blodstrømmen via en porøs ("leaky") tarm.

Uenighet

Blant underliggende faktorer som mange tror disponerer for en lekk tarm, er endringer i bakteriefloraen i tarmen, slimhinneendringer og -skader, alkohol, og kosthold med lite fiber, mye sukker og mettet fett. 

Ifølge en oversiktsartikkel i Frontiers in Immunology fra 2017, kan flere sykdommer oppstå eller forverres på grunn av lekk tarm. Disse inkluderer autoimmune sykdommer som inflammatorisk tarmsykdom, cøliaki, autoimmun hepatitt, diabetes type 1, multippel sklerose og systemisk lupus erythematosus (SLE/Lupus).

Forfatterne av NHS-artikkelen skriver at det på nåværende tidspunkt er få bevis som støtter teorien om at en lekk tarm kan være årsaken til en rekke problemer. Foreslåtte behandlinger som kosttilskudd og lignende, er det heller ikke mye bevis for at hjelper.

Medscape oppsummerer det annerledes: Lekk tarm (økt tarmpermeabilitet) er i økende grad ansett som noe som er relevant for helse og sykdom, og det er derfor et område som krever mer oppmerksomhet.

Mye ny forskning viser at endringer i tarmbakterieforholdene og betennelser kan spille en rolle i utviklingen av flere vanlige, kroniske sykdommer, ifølge en artikkel i Harvards Health Blog.

NHS skriver på sin side at det er lite som i dag tyder på at de tilstandene er forårsaket av å ha en lekk tarm.

Behandling av lekk tarm

Hvordan kan lekk tarm eventuelt behandles? Dersom lekk tarm og bakteriepenetrasjon bidrar til betennelse og sykdom, kan det å reversere tarmlekkasje se ut til å være en effektiv behandlingsmetode. Probiotika og prebiotika kan for eksempel brukes til å redusere lekk tarm. Eventuell bruk av enkelte typer probiotika for å forebygge eller reversere lekk tarm, krever ytterligere undersøkelser.

Ettersom probiotika anses som trygt, tror man at det kan bli et kostnadseffektivt behandlingsalternativ i fremtiden. Hele dette feltet er svært nytt, og det gjenstår mye å lære om det, skriver forfatterne bak gjennomgangen i Frontiers in Immunology.

Medscape omtaler flere tilstander som knyttes til lekk tarm, deriblant skriver de at det nå er betydelig bevis for at lekk tarm er forbundet med immunaktivering og symptomer som smerte og diaré ved irritabel tarm (IBS). Det vil si at blant annet enkelte typer probiotika til en viss grad kan være effektive i behandlingen av irritabel tarm (IBS). Særlig oppblåsthet kan bedres med probiotika. 

Lekk tarm og fedme

Videre skriver Medscape at det er tydelig at metabolsk syndrom er forbundet med lekk tarm og inntrengning av bakterier og bakterieprodukter fra tarmen til leveren og annet vev. Det er også vist at bakteriafloraen i tarmen hos personer med fedme, og hos personer med diabetes type 2, er annerledes enn hos personer som er friske og slanke. Slike data antyder at man i fremtiden kan utvikle nye konsepter for å støtte behandling av fedme eller forebygge fedme.

I konklusjonen på Medscape-artikkelen skriver forfatterne blant annet at den voksende betydningen av tarmbarriere og bakterieinntrengning, reiser spørsmål om hvordan vi kan forbedre tarmbarrierefunksjoner og bakteriefloraen i tarmen. Foreslått behandling er prebiotika og probiotika, transplantasjon av avføring, dietter som begrenser fett- og sukkerinntak, og muligens FODMAP-dietten. Det kreves helt klart flere studier om hva som kan være effektivt.

Behov for mer forskning

Det er fortsatt mange spørsmål knyttet til lekk tarm, og det er et område mange har interesse for. Noen - som britiske NHS, skriver at det er lite bevis for at lekk tarm kan føre til den mengden problemer som blir tilskrevet tilstanden. De skriver også at det er lite bevis for at foreslåtte behandlinger som kosttilskudd og lignende kan hjelpe.

Andre, som forfatterne av artikkelen i Medscape og Frontiers in Immunology, skriver at lekk tarm og behandling av dette kan være et verdifullt nytt mål for sykdomsforebygging og behandling. 

Nye studier vil forhåpentligvis gi mer klarhet i disse spørsmålene. Forfatteren av artikkelen i Harvards Health Letter oppsummerer med at det er mye kontrovers knyttet til om lekk tarm kan forårsake sykdommer utenfor fordøyelseskanalen hos mennesker, men å spise sunn mat og lite bearbeidet mat, som ihvertfall i teorien kan skape en bedre balanse i tarmen, har ingen bivirkninger.  

 

Referanser

  1. Mu Q, Kirby J, Reilly CM, Luo XM. Leaky Gut As a Danger Signal for Autoimmune Diseases. Front. Immunol 2017. www.frontiersin.org
  2. Medscape: Intestinal Permeability – A New Target for Disease Prevention and Therapy, 2014. Forf: Bischoff SC; Giovanni B, Buurman W, Ockhuizen T; Schulzke JD, Serino M, Tilg H, Watson A, Wells JM
  3. NHS: "Leaky gut syndrome" nhsgo.uk
  4. Harvard Health blog: Leaky gut: What is it, and what does it mean for you? 2017. Forf: Campos M. www.health.harvard.edu