Intervju

Sunnhetsslave - dette er ortoreksi

En person med ortoreksi er besatt av å være sunn og blir så opptatt av å spise riktig at det går på helsa løs. For hva skjer når man er så sunn at det blir sykt?

- Noen kan bli så opptatt av sunn mat, at man glemmer å leve, sier Marianne Sleire, hun driver blant annet Bekymringschat for spiseforstyrrelser for organisasjonen Sunn Jenteidrett.

Ortoreksi betyr å være ekstremt opptatt av å spise riktig og sunn mat. For de fleste er dette kloke valg, men for noen kan det bli så altoppslukende at det utvikler seg til en spiseforstyrrelse.

- At det å være sunn og frisk er et ideal vi bør strebe etter, gjør dette ekstra komplisert, sier Sleire.

For å leve sunt, være fysisk aktiv og ta vare på helse si er udiskutabelt positivt både for seg selv og samfunnet. Og det er umulig ikke å få med seg budskapet: Mediene informerer oss hver eneste dag om hva vi bør spise, hvor mye vi bør trene, hvor farlig det er å bevege seg for lite og hva vi ikke bør spise. Ortoreksi er altså baksiden av dagens helsetrend - for noen kan tankene om å være sunn ta overhånd, bli tvangspreget, negativt og går utover det sosiale livet. De spiser det sunneste av det som anbefales og trener stadig mer.

Ortoreksi er ingen diagnose, men det betyr å være opphengt i det å spise sunt og riktig, og karakteriseres som en type spiseforstyrrelse.

- Dette handler ikke om underernæring, selv om det for enkelte kan gå så langt. Men det handler om at ideen om å spise sunt og være sunn blir så sterk at det går utover sosiale relasjoner og et normalt liv, forteller Sleire.

En besettelse

Selfie

Det er lite tilgjengelig dokumentasjon om ortoreksi, og begrepet ble først beskrevet i 1997 av Steven Bratman. Bratman definerer ortoreksi som "en usunn besettelse av å spise sunn mat". Ortoreksi skiller seg fra anoreksi og bulimi ved at det ikke er det å bli tynnest mulig som har hovedfokus - men sunnest mulig. Likevel kan dette for enkelte ende i feilernæring og alt for stor vektnedgang. Symptomene på ortoreksi finner man også igjen ved vanlige spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.

Personer med ortoreksi er altså opptatt av kvaliteten på maten fremfor mengden mat. Dette kan for eksempel føre til at de unngår å spise enkelte matvarer eller matvaregrupper som de mener er skadelige for helsen. I tillegg til dette kan personer med ortoreksi gjerne ønske å tilberede maten på en bestemt måte.

Marianne Sleire forteller at det er noen personlighetstrekk som er gjengangere blant ortorektikerne (dette er trekk som kan overlappe hverandre):

  • Èn sårbar gruppe er de med tvangspregede trekk eller som lider av tvangslidelse (OCD).
  • En annen gruppe de som har en personlighetstype som bærer preg av høy grad av selvbesluttsomhet, god på selvkontroll og perfeksjonisme. Dette gir en selvtilfredshet.
  • Den tredje gruppen er de som sliter med angst. Det kan da handle om en indre uro man prøver å kontrollere. Den indre uroen er så ubehagelig at man søker en ytre kontroll.
Neste side