Informasjon, veiviser

Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på voksen person

Når og hvordan skal du utføre hjerte- og lungeredning på en voksen person?

Generelt

  • Ivareta egen sikkerhet i situasjonen
  • Ring 113 - sett telefonen på høyttaler
  • Sikre frie luftveier
  • Lytt, kjenn og se etter pusting i 10 sekunder
Neste side