Informasjon, veiviser

Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på voksen person

Når og hvordan skal du utføre hjerte- og lungeredning på en voksen person?

Temaside om Korona

Hva er hjerte- og lungeredning?

 • Hjerte- og lungeredning (HLR) innebærer en kombinasjon av brystkompresjoner og munn-til-munn pusting
 • Hjerte- og lungeredningen sørger for at oksygenrikt blod flyter til hjernen og andre livsviktige organer inntil mer omfattende medisinsk behandling kan gjennopprette normal hjerterytme og pustefunksjon
 • Brystkompresjon
  • Brystkompresjonen erstatter hjerteslagene som har stoppet
  • Kompresjonene bidrar til at noe blod når hjernen, lungene, hjertet
  • Brystkompresjoner utføres sammen med munn-til-munn pusting i forholdet 30:2
 • Pust
  • Munn-til-munn pusting tilfører oksygen til den bevisstløses lunger

Når skal gjenoppliving utføres?

 • På person som ikke puster, er bevisstløs og ikke reagerer på tilsnakk eller risting

Sjekk følgende

 • Plan BLÅS er en huskeregel for hva du bør sjekke først: B-bevissthet, L-luftveier, Å-åndedrett, S-sirkulasjon
 • B - bevissthet
  • Er pasienten våken?
   • Rist i pasienten og rop "Hallo - kan du høre meg?"
   • Klip pasienten i huden på armen for å se om vedkommende reagerer på smerte
 • L - luftveier
  • Har pasienten noe i luftveiene som kan hindre pusten?
   • Åpne munnen og se
   • Fjern eventuelt oppkast og andre fremmedlegemer som befinner seg i munn og svelg
   • Ved fastsittende fremmedlegeme - se dok. fremmedlegemer i luftveiene
 • Å - åndedrett
  • Puster pasienten?
   • Lytt etter pustelyd ved å legge øret ned mot pasientens munn. Da vil du også kunne føle luftstrøm hvis vedkommende puster
   • Se etter om brystkassen hever og senker seg
   • Det kan være vanskelig å kjenne etter puls, så ikke bruk verdifull tid på dette hvis du ikke har trening i det
 • S - sirkulasjon
  • Er det større blødninger?

Hvordan gjør du det?

HLR - voksne. Algoritme NRR 2015

 

 

 1. Se etter tegn til liv

  • Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting
  • Åpne luftveien og sjekk om pusten er normal (se, lytt og føl etter pust i inntil 10 sek.)
  • Sideleie: Bare hvis normal pust i et helt minutt
 2. Skaff hjelp

  • Rop høyt etter hjelp
  • Ring 1-1-3 (få helst andre til å ringe mens du starter HLR)
  • Slå på høyttalerfunksjonen på mobiltelefonen
  • Få noen til å hente en hjertestarter (hvis tilgjengelig i nærheten)
 3. Start HLR 30:2

  • Følg rådene fra 1-1-3
  • Plasser hendene dine midt på pasientens brystkasse, sitt helt inntil pas. og bruk strake armer
  • Trykk brystkassen ned 5 cm. i en takt på 100/min. og slipp helt opp mellom kompresjonene
  • Gi 30 brystkompresjoner og så et opphold for 2 innblåsninger
  • Sørg for at luftveien er åpen, legg din munn over pasientens munn slik at det blir tett mens du
   tetter for neseborene. Gi 2 innblåsninger som hver skal ta ca. ett sek. og avsluttes straks
   brystkassen hever seg
  • Veksle mellom 30 kompresjoner og 2 innblåsninger (med kortest mulig stans i
   kompresjonene)
  • Gi brystkompresjoner uten innblåsninger hvis du ikke har lært eller ikke får til 30:2
 4. Når hjertestarteren er på plass:

  • Fortsett HLR mens andre gjør klar hjertestarteren:
  • Slå på hjertestarteren
  • Fest elektrodene på bar hud på pasientens brystkasse uten å stoppe HLR
  • Følg instruksjonene fra hjertestarteren
 5.  Fortsett HLR og bruk hjertestarteren

  • til mer kvalifisert hjelp overtar, eller
  • til du ser sikre tegn til liv (hoste, forsøk på å snakke, målrettede bevegelser, normal pust)
  • Sideleie: Bare hvis sikre tegn til liv og normal pust i et helt minutt. Behold hjertestarteren på.

Brystkompresjon

 • Ved manglende pust og bevisstløshet som ikke reagerer på tilrop eller risting, start HLR - brystkompresjon først:
  1. Legg deg på kne helt inntil pasientens arm
  2. Legg hendene dine oppå hverandre på brystkassen slik bildet viser
  3. Trykk 5-6 centimeter rett ned og nokså hardt, og slipp så opp igjen. Hold albuene strake, da blir det lettere å trykke
  4. Trykk 30 ganger med en takt som tilsvarer ca. 100 per minutt (30 kompresjoner tar da 18 sek.). Tell høyt slik at du alltid vet hvor mange ganger du har igjen

Munn-til-munn-metoden

 • Gjennomføres dersom pasienten ikke puster, til tross for at du har sørget for frie luftveier:
  1. Legg den ene hånden din på pasientens panne og bøy hodet hans/hennes godt bakover
  2. Klem sammen pasientens nesebor med to fingre slik bildet viser
  3. Løft haken godt opp med den andre hånden
  4. Ta ut synlige fremmedlegemer eller løst gebiss
  5. Trekk pusten og legg leppene dine rundt hele munnen til pasienten
  6. Blås inn til brystkassen hever seg. Blås med jevn kraft
  7. Ta bort munnen din så luften slipper ut igjen
  8. Blås en gang til

Kombinert hjerte- og lungeredning

 • Det gjøres 30 brystkompresjoner, deretter 2 innblåsninger og så videre (30:2)
 • Dette er slitsomt. Hvis dere er 2 redningspersoner, bør den ene blåse og den andre brystkomprimere. Bytt før dere blir slitne, gjerne hvert andre til tredje minutt
 • Fortsett helt til ambulansen kommer, eller til pasienten begynner å puste selv

Hjertestarter

 • Vanlig hjerte-lungeredning startes straks og fortsettes mens andre henter hjertestarter, dersom det er tilgjengelig
 • Dersom hjertestarter er tilgjengelig: fest elektroder, helst uten avbrudd i HLR, følg veiledning i tale eller på skjerm
 • Dersom hjertestarter gir beskjed om sjokk: se til at ingen berører pasienten, og utløs sjokk-knappen (helautomatiske hjertestartere gir sjokket automatisk)
  • Like etter et sjokk fortsett straks HLR i 3 minutter
 • Når hjertestarter gir beskjed om at sjokk ikke skal gis: Start straks HLR (30:2)

Hvis pasienten begynner å puste igjen

 • Observer først pasienten liggende på rygg i ett minutt, slik at hjerte- og lungeredning raskt skal kunne gjenopptas om nødvendig
 • Om pasienten har normal pust i ett minutt, skal vedkommende legges i sideleie og observeres nøye (husk plan BLÅS!) fram til ambulansen kommer

Illustrasjoner