Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved inntak av giftig sopp

Dersom du tror at du eller barnet ditt har spist giftig sopp, anbefaler Giftinformasjonen følgende førstehjelp:

Bakgrunn

 • Det finnes cirka 60 giftige sopparter i Norge; hvorav spiss og butt giftslørsopp og ulike arter fluesopp er de farligste. De kan forårsake dødsfall etter inntak av fra ½ til 1 sopp om ikke legehjelp fås i tide
 • Ingen har dødd av soppforgiftning i Norge på mer enn 25 år
 • Cirka 200 mennesker blir soppforgiftet i Norge årlig
 • De fleste alvorlige soppforgiftninger utvikler seg langsomt. Fra soppen blir spist til ubehaget melder seg, tar det fra 6–24 timer til flere døgn
 • Kvalme, oppkast, magesmerter, generell sykdomsfølelse, økt eller redusert urinmengde kommer først etter minst 2 dager. Det er høy risiko for å utvikle alvorlig nyresvikt innen 3–10 dager.

Symptomer og tegn

 • Ulike gifttyper kan gi ulike reaksjoner
 • Et vanlig sykdomsbilde er at personen blir syk med kvalme og diaré, for så å oppleve bedring i en kort periode
 • Etterhvert kommer tegn på leverskade; den forgiftede blir sløv eller bevisstløs og kan havne i koma
 • Skade på sentralnervesystemet, hallusinasjoner og kramper kan også forekomme ved noen typer soppforgiftning

Ved mistanke om soppforgiftning

 1. Kontakt Giftinformasjonen på telefonnummer 22 59 13 00
 2. Ta vare på rester av soppen, eventuelt soppmåltidet eller oppkast
 3. Prøv å beskrive soppen og området soppen ble plukket i (hage, park, beitemark, granskog, under løvtrær, på stubber eller barkrester, på bakken o.l). Det er en fordel å ha et eksemplar av soppen tilgjengelig
 4. Generelt frarådes det å fremkalle brekninger hjemme
 5. Ved mistanke om alvorlig soppforgiftning blir personen lagt inn på sykehus hvor magen tømmes. Alle som har spist samme mat, må undersøkes av lege og eventuelt legges inn på sykehus

Medisinsk kull

 • I tilfeller der Giftinformasjonen vurderer at det kun er fare for milde forgiftningssymptomer, vil anbefalingen ofte være å ta noen spiseskjeer medisinsk kullmikstur
 • Medisinsk kullmikstur fås kjøpt på apotek og anbefales å ha tilgjengelig hjemme i medisinskapet
 • Kontakt Giftinformasjonen eller lege før medisinsk kullmikstur gis til barn

Vil du vite mer?