Informasjon

Førstehjelp ved eksponering for giftige planter

Dersom et barn har spist giftige planter, eller fått irriterende plantesaft på huden eller i øyet, anbefaler Giftinformasjonen følgende førstehjelp:

Førstehjelp når plantemateriale er spist eller smakt på

  1. Fjern planterester fra munnen.
  2. Gi straks noe å drikke.
  3. Brekninger skal normalt ikke fremkalles hjemme.
  4. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for mer informasjon: 22 59 13 00
  5. Ved alvorlige symptom ring 113.

Ved sprut av plantesaft i øyet eller på hud

  1. Skyll straks grundig med lunkent vann.
  2. Er øyet fremdeles irritert en stund etter skylling, kan det være nødvendig å ta kontakt med lege.
  1. Medisinsk kull: Det er ikke alltid nødvendig eller riktig å gi medisinsk kull, kontakt derfor Giftinformasjonen eller lege før dette blir gitt.
  2. Tidlig inntak av medisinsk kull kan redusere forgiftningen etter at en har inntatt giftige planter. Derfor råder Giftinformasjonen alle småbarnsforeldre til å ha medisinsk kull, som helst er flytende, lett tilgjengelig.

Vil du vite mer?