Informasjon

Førstehjelp ved eksponering for giftige planter

Dersom et barn har spist giftige planter, eller fått irriterende plantesaft på huden eller i øyet, anbefaler Giftinformasjonen følgende førstehjelp:

Førstehjelp når plantemateriale er spist eller smakt på

  1. Fjern planterester fra munnen.
  2. Gi straks noe å drikke.
  3. Brekninger skal normalt ikke fremkalles hjemme.
  4. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for mer informasjon: 22 59 13 00
  5. Ved alvorlige symptom ring 113.

Ved sprut av plantesaft i øyet eller på hud

  1. Skyll straks grundig med lunkent vann.
  2. Er øyet fremdeles irritert en stund etter skylling, kan det være nødvendig å ta kontakt med lege.

Vil du vite mer?