Informasjon, veiviser

Migrene

Lindring av smertene og avslapning er aktuelle tiltak ved migrene.

Bakgrunn

 • Migrene er vanligvis en intens, bankende hodepine på den ene siden av hodet som ubehandlet varer 4-72 timer
 • Mange merker forvarsler timer til dager før hodepinen setter inn, f.eks. slitenhet, vansker med å konsentrere seg, stiv nakke
 • Noen opplever et forvarsel (aura) i form av synsforstyrrelser
 • Hodepinen er vanligvis ensidig, har moderat til kraftig intensitet, er ofte pulserende, forverres ved fysisk aktivitet
 • Under anfallet kan den syke ha kvalme og oppkast og reagerer ofte på sterkt lys og lyd
 • Den syke søker til er mørkt, stille rom
 • Anfallet kan utløses av en rekke forskjellige ting som visse typer mat - oster, sjokolade, vin - allergi eller slitenhet

Førstehjelp

 • Lindre smerte
  • Dersom den syke har migrenemedisin, bør han/hun oppfordres til å ta det
  • Dersom den syke ikke har migrenemedisin, kan en voksen person ta to tabletter paracetamol 500 mg. Et barn tar den aldersbestemte dosen med paracetamol
  • Eventuelt kalde omslag eller isposer på pannen
 • Slappe av
  • Få den syke til å legge seg ned på et kjølig, mørkt og stille rom og prøve å få sove noen timer

Medikamenter

Hos voksne

 1. NSAID, ev. paracetamol er førstevalg
 2. Triptaner er trinn 2
 3. Ved gjentakende langvarige anfall, eller anfall etter vellykket behandling med triptaner, kan man vurdere kombinasjon triptan + naproxen. Forebyggende behandling bør også vurderes

Hos barn

 1. Ikke-medikamentelle tiltak velges først
 2. Ev. paracetamol 15-25 mg/kg første dose eller ibuprofen 10 mg/kg/dose
 3. Ev. metoklopramid ved kvalme
 4. Fra 12 års alder kan det være aktuelt med sumatriptan nesespray

Vil du vite mer?