Informasjon, veiviser

Menneskebitt

Bitt fra et menneske kan noen ganger medføre aggressive infeksjoner.

Hva er det?

  • Menneskebitt kan ofte være like alvorlige eller alvorligere enn dyrebitt på grunn av typen bakterier og virus som finnes i menneskets munn

Førstehjelp

Hvis du utsettes for et menneskebitt som skjærer gjennom huden, bør du gjøre følgende:

  • Stopp blødningen ved å trykke mot såret
  • Vask såret grundig med såpe og rennende vann fra springen
  • Smør på en antiseptisk krem for å unngå infeksjon (eks. Pyrisept)
  • Legg på en ren bandasje
  • Søk akuttmedisinsk hjelp dersom såret er dypt i huden
  • Søk akuttmedisinsk hjelp dersom det er tegn til infeksjon: rødhet, smerte, hevelse eller puss. Antibiotikabehandling vil ofte anbefales

Vil du vite mer?

  • Dyrebitt