Informasjon, veiviser

Blåøye

Et blåøye skyldes blødning under huden rundt øyet. Fargen vil først være blåsvart. Ettersom blodet løser seg opp, vil fargen bli gulaktig.

Hva er det?

  • Et blåøye skyldes blødning under huden rundt øyet
  • Noen ganger kan et blåøye være uttrykk for en mer omfattende skade, endog et kraniebrudd, særlig hvis området rundt begge øynene er misfarget eller hvis det har vært en hodeskade
  • Selv om de fleste skader ikke er alvorlige, vil en blødning inne i øyet være en alvorlig tilstand og kan redusere synet og skade hornhinnen
  • I noen tilfeller kan det også oppstå akutt grønn stær, dvs. forhøyet trykk i øyet

Følg disse rådene

  1. Anvend et mildt trykk, bruk is eller en kuldepakning mot området rundt øyet i 10-15 minutter. Unngå å trykke på selv øyet. Legg noe kaldt mot skadeområdet så snart som mulig etter skaden, for å begrense hevelsen som kommer
  2. Vær sikker på at det ikke er noe blod på hviten eller de fargede områdene av øyet

Søk medisinsk hjelp

  • Søk medisinsk hjelp snarest hvis du får synsproblemer som dobbelsyn eller nedsatt syn, kraftig smerte eller blødning i øyet eller fra nesen

Pasientinformasjon