Informasjon, veiviser

Dehydrering (inntørring)

Dehydrering inntrer når kroppen har for lite væske, enten som følge av for lavt væskeinntak, høyt væsketap eller en kombinasjon.

Bakgrunn

 • Vann utgjør 50-60 prosent av kroppen til en voksen person
 • Normalt er det en balanse mellom mengden vann kroppen tar inn og mengden kroppen skiller ut
 • Dehydrering inntrer når kroppen har for lite væske/vann
 • Det er vanlig blant spedbarn som er syke, eldre mennesker og de som har diaré, brekninger eller feber
 • Intens fysisk aktivitet, særlig hvis den foregår i varmt vær, kan føre til dehydrering

Symptomer og tegn

 • Føler seg tørst
 • Kvalme
 • Muskelkramper

Førstehjelp

 1. Gi små munnfuller med vann
  • Gi vedkommende hyppige, små slurker med vann for å erstatte tapt kroppsvæske
  • Fortsett inntil vedkommende slutter å føle seg tørst
  • Om mulig bør du gi vanlig vann, kullsyreholdig drikke er mindre egnet
 2. Finn årsaken til dehydreringen
  1. Se etter tegn på underliggende sykdom som feber, brekninger, diaré - hvorfor er vedkommende dehydrert?
  2. Unngå anstrengende aktiviteter inntil vedkommende har kommet seg
 3. Følg med vedkommende
  1. Registrer regelmessig livsviktige funksjoner som bevissthetsnivå, puls og pust
 4. Hvis vedkommende ikke kommer seg, eller tilstanden forverres, må du tilkalle medisinsk hjelp (ring 113)

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

 1. Norsk Resuscitasjonsråd. Norsk Førstehjelpsråd sine anbefalinger for generell førstehjelp 2021. Publisert 18.06.2021. nrr.org