Enkel

Svangerskapsuke 1 - embryo

Unnfangelsen har ikke skjedd enda. Det er en uke til, men forberedelsene er i gang.

Ved starten av menstruasjonssyklus vil opptil 20 egg (ova) i eggstokkene (ovariene) begynne å modnes. Hvert av disse eggene befinner seg inne i små væskefyllte cyster i eggstokkene kalt follikler. Når et egg er blitt helt modent, brister follikelen og egget frigjøres. Dette utløser en hormonell reaksjon som stanser modningen i de øvrige eggene, og de går til grunne.

Det ene egget som er løsnet fra eggstokken (eggløsningen), blir fanget opp av "fangarmene" til egglederen og ført inn i den. Egget vandrer så gjennom egglederen og ned til livmoren. Dersom egget ikke befruktes, skilles det ut. Det tar ca. 12 til 24 timer for egget å passere fra eggstokken til livmoren, og det er i denne fasen at befruktningen må finne sted. Selv om du vet når eggløsningen finner sted, og når du og din partner har samleie, er det ingen garanti for at du blir gravid. Om du prøver å bli gravid, så regner man at det er ca. 20 prosent sjanse for å bli gravid per måned.

Befruktning

Mannens sædceller (spermier) svømmer i store mengder (i starten ca. 300 millioner) opp i livmorhalsen, gjennom livmoren og ut i egglederen der egget venter. Befruktning av egget skjer gjerne i den enden av egglederen som er nærmest eggstokken ("ampulla"). Selv om dere har samleie noen dager før eggløsningen, kan kvinnen bli gravid. En del spermier kan leve opptil fem dager etter at mannen har fått utløsning.

Egget er omgitt av et skall som spermiene forsøker å trenge gjennom. Så fort en spermie lykkes med å trenge gjennom skallet, blir det ugjennomtrengelig for alle andre spermier. Spermien mister halen, og hodet smelter sammen med eggets cellekjerne. Egget deler seg i flere celler gjentatte ganger samtidig som det vandrer ned fra egglederen til livmoren.

Det genetiske grunnlaget er lagt

Allerede fra unnfangelsen er barnets kjønn, hårfarge, øyefarge og potensielle høyde bestemt. Når egget blir befruktet, blander 23 kromosomer fra mor og 23 kromosomer fra far seg. Verken egg eller sædcelle er komplett alene, men når de smelter sammen, danner de en fullverdig celle. I det øyeblikket det skjer, er graviditeten i gang!

Hva bestemmer kjønnet?

Etter at de modne sædcellene, spermiene, er dannet, vil halvparten av dem inneholde det kvinnelige kjønnskromosomet X, mens den andre halvparten vil inneholde det mannlige kjønnskromosomet Y. Dersom en sædcelle med kjønnskromosom X smelter sammen med egget, blir resultatet XX og et jentebarn vil bli født. Dersom sædcellen som befrukter egget inneholder et Y-kromosom, blir resultatet XY og et guttebarn vil bli født.

Vil du vite mer?