Enkel

Svangerskapsuke 3 - embryo

Temaside om Korona

Embryo er én uke gammel og består av en celleklump med ca. 100 celler som øker i antall og vokser raskt.

Hormonendringene sammen med signaler fra celleklumpen gir et budskap til mors immunforsvar om at denne kimen ikke skal avstøtes fra livmorveggen. I midten av tredje svangerskapsuke er egget ferdig implantert. Noen kan få småblødninger, såkalt spotting eller festeblødninger. Når egget fester seg, lager det små hull i blodkarene i livmoren.

Morkake og fosterhinner

I de første ukene av graviditeten utvikler morkaken og fosterhinnene seg klart raskere enn fosteret. Ja, de 2-3 første ukene etter implantasjonen av blastocysten, forblir embryoet av mikroskopisk størrelse, men deretter vokser fosteret nærmest proporsjonalt i forhold til alderen: Ved 12 uker er lengden ca. 10 cm, ved 20 uker er den ca. 25 cm og ved fødsel er den ca. 53 cm. Også vekten øker jevnt, men langsomt utover i svangerskapet. I siste trimester er imidlertid vektøkningen betydelig.

Embryo

Celleklumpens ytre celler danner morkaken (placenta) sammen med deler av livmorslimhinnen, mens de indre cellene blir til barnet. Den indre cellemassen kalles nå embryo og har en diameter på 0,5 millimeter. Samtidig har det blitt dannet et hulrom, fosterhulen, som senere blir den indre fosterhinnen og fostervannssekken. Like etter dannes enda et hulrom, plommesekken. Denne får embryoet til å ligne en plate med to cellelag. Plommesekkens oppgave er å produsere de første blodcellene. Hos mennesker forsvinner den etter hvert som embryoet klarer å lage sine egne blodceller. Den ytre fosterhinnen (årehinnen) blir til ved at vevet som omgir embryoet, fosterhulen og plommesekken, danner et eget hulrom - korionhulen.

Vil du vite mer?