Enkel

Svangerskapsuke 36 - foster

Temaside om Korona

Barnets fulle lengde er 44 cm. Vekten er ca. 2,8 kg. Det meste av det dunaktige håret som har dekket kroppen, er nå borte. Det samme gjelder det voksaktige stoffet (vernix caseosa) som har dekket og beskyttet huden mot fostervannet som barnet har badet i i nærmere ni måneder. Barnet svelger ned disse substansene som befinner seg i fostervannet, og de utgjør en del av det svarte mekonium som danner den første avføringen til barnet.

Barn født før 37. uke defineres som fortidlig fødte. Barn født etter 42. uke er overtidige.

Fosterets bevegelser

Det har krøket seg sammen, men du skal fortsatt kjenne bevegelser like ofte som du har gjort de siste ukene. Bevegelsene er også sterkere og mer bestemte. På utsiden av magen kan du kjenne omrisset av enkelte kroppsdeler, som armer og ben samt hode og rumpe.

Immunitet

Det nyfødte barnet arver mye immunitet fra mor fordi mange antistoffer i mors blod passerer gjennom morkake-barriæren og over til fosterets blod. Det nyfødte barnet produserer i liten grad antistoffer selv. Ved slutten av første levemåned er mengden gammaglobulin (som inneholder antistoffene) i barnets blod halvert, hvilket betyr at immuniteten er redusert - at motstandsevnen overfor infeksjonssykdommer er svekket. På dette tidspunkt starter barnets eget immunsystem å lage antistoffer. Mengden antistoffer (gammaglobulin) begynner å stige og vil være normal ved 12 til 20 måneders alder.

Tross nedgangen i gammaglobulin tidlig etter fødselen, vil de arvede antistoffene fra mor beskytte barnet i opptil ca. seks måneder etter fødselen mot de hyppigste alvorligere infeksjonssykdommene som difteri, meslinger og polio. Men beskyttelsen varierer. Barnevaksinasjonsprogrammet anbefaler at spedbarnet får sin første kombinasjonsvaksine mot disse sykdommer og i tillegg mot kikhoste, Hib, hepatitt B, pneumokokker allerede ved tre-måneders-alderen (rotavirusvaksine nr. 2 kommer i tillegg). 

Allergi

Det nyfødte barnet er sjelden allergisk. Flere måneder senere når barnets egne antistoffer begynner å dannes, kan det oppstå allergi i form av eksem, mageplager og endog anafylaksi. Etter som barnet blir eldre, og det utvikles høyere grader av immunitet, så opphører disse allergiske tilstandene.

Vil du vite mer?