Enkel

Svangerskapsuke 7 - embryo

Embryoet blir fullstendig innelukket i fosterhulen som fylles av fostervann. Det gjør at fosteret senere kan bevege seg fritt i fostervannssekken og beskyttes mot trykk og støt utenfra.

I hjertet dannes viktige deler av hjerteklaffene og skilleveggen mellom hjertekamrene. Hjertet går snart fra å bestå av to hjertekamre til å bestå av de fire hjertekamrene som kjennetegner det ferdig utviklede hjertet - to forkamre og to hovedkamre.

Et tynt midlertidig hudlag kler embryoet og i slutten av uken begynner de første pigmentcellene å vandre inn i hudlaget. Fosteret har nå en åpning hvor munnen formes samt to små nesebor. Anlegget for ansiktet er formet og en ser hvor øynene kommer. Hjernen og ryggmargen dannes nå ut fra nevralrøret, og det dannes cirka 100 nye nerveceller per minutt! Leveren produserer røde blodceller frem til beinmargen overtar denne oppgaven. Nyrene er anlagt og vil snart starte å produsere urin.

Små utstikkere markerer at bena og armene er under utvikling og blir lengre og sterkere dag for dag og en kan etter hvert skjelne mellom skulder, arm, hånd og lår, kne, legg og fot. Embryo har fortsatt en hale, men den vil forsvinne i løpet av noen få uker.

Lengden på embryo har fordoblet seg siste uke, og det er nå på størrelse med et blåbær.

Navlestrengen har nå tydelige blodkar som frakter oksygen, næringsstoffer og avfallsstoffer til og fra embryo.

Hjernens utvikling

Utviklingen av sentralnervesystemet, som består av hjernen og ryggmargen, begynner i svangerskapsuke fire (18 dager etter befruktningen). Da stimulerer signalstoffer fra omliggende celler dannelsen av nevralplaten som ligger på ryggsiden av embryoet. Nevralplaten er en fortykkelse av cellene fra det ytterste av de tre kimcellelagene, ektoderm. De ektodermale cellene er opphavet til nesten alle nerveceller og deres støtteceller i den modne hjernen og ryggmargen. Embryoet har nå gått fra å være en celleklump til en plateliknende struktur.

Fra nevralplaten dannes nå to folder langs hver sin kant av ryggen. I begynnelsen av svangerskapsuke fem begynner foldene å bøye seg mot hverandre og lukke seg som en glidelås. I slutten av uken er foldene lukket til et hult nevralrør som strekker seg langs hele ryggen.

Ut fra nevralrøret formes det kommende sentralnervesystemet ved at cellene deler seg lokalt eller kommer vandrende fra andre steder i kroppen.

Du kan lese mer om hjernens utvikling her.

Hjernen regnes ikke som fullmoden før i 25-årsalderen.

Vil du vite mer?