Enkel

Svangerskapsuke 17 - mor

Gutt eller jente

I Norge får alle gravide tilbud om en ultralydundersøkelse i uke 18-20. Kanskje får du se barnet ditt for første gang denne uken? Kanskje får du vite barnets kjønn? Kjønnet kan noen ganger være vanskelig å avgjøre, og ved tidlig bestemmelse av kjønn risikerer man en overraskelse ved fødselen ... Særlig jentefoster kan feiltolkes og vise seg å være hannkjønn. Det er lettere å være sikker på at barnet på ultralydbilde er en gutt.

Ultralydundersøkelsen blir som regel utført av en jordmor. Undersøkelsen gjøres for å sjekke at fosteret ser normalt ut og for å utelukke forhold som kan vanskeliggjøre en fødsel. Fosterets mål brukes til å fastsette tidspunkt for nedkomst, og det er denne beregningen som brukes ved eventuell overtid når man skal ta stilling til om man må sette i gang fødselen med kunstige midler. Å se barnet sitt for første gang er for mange foreldre en fantastisk opplevelse. Her kan du lese mer om ultralyd i svangerskapet.

Øvre kant av livmoren kan nå kjennes ca. halvveis mellom skambenet og navlen. På grunn av kroppens økte blodvolum er det mange som svetter mer enn før. På dette tidspunktet i svangerskapet er det også sannsynlig at du må ut og kjøpe større brystholdere ...

Vil du vite mer?