Enkel

Svangerskapsuke 2 - mor

Nå skjer unnfangelsen, befruktningen! Det skjer utenfor eggstokken eller kanskje oftere inne i egglederen.

Transporten av egget skjer dels ved at flimmerhår (cilier) som kler innsiden av egglederen, vifter egget i retning livmoren (uterus). I tillegg skilles det ut et slim fra overflaten av egglederen som renner i samme retning, og egglederen foretar dessuten små sammentrekninger som letter transporten.

På veien mot livmoren deler egget seg flere ganger. Først deler egget seg og blir til to datterceller, deretter deler dattercellene seg på samme måte. Alle cellene i kroppen vår stammer med andre ord fra den ene befruktede eggcellen, stamcellen. Den første delingen skjer etter 24 timer, mens senere celledelinger skjer med 10-12 timers mellomrom. Celleansamlingen blir ikke større enn det opprinnelige egget, fordi det fortsatt er omgitt av det beskyttende skallet zona pellucida.

Hormonendringer

For at implantasjon skal kunne skje, må livmorslimhinnen påvirkes av kjønnshormonet progesteron. Follikelen som utskilte egget fra eggstokken, omdannes til et hormonproduserende område som kalles corpus luteum. I corpus luteum produseres store mengder progesteron over en periode på ca. 14 dager. Hormonet stimulerer slimhinnen i livmoren til å skille ut næringsrikt sekret slik at egget kan livnære seg. Et annet kjønnshormon, østrogen, skilles ut sammen med progesteron. Østrogen øker blodsirkulasjonen i livmorveggen slik at den er bedre forberedt til å ta imot egget. Dersom egget befruktes, fortsetter corpus luteum å produsere progesteron i bortimot 12 uker, men gradvis overtar morkaken (placenta) denne funksjonen. Menstruasjonen som du venter om ca. to uker, vil da utebli.

Implantasjon i livmoren

Når det befruktede egget når livmorhulen, er det blitt til en celleklump på ca. 100 celler som betegnes en blastocyst. Blastocysten oppholder seg fritt i livmorhulen i 1 til 3 dager før den fester seg til livmorslimhinnen, endometriet. Således skjer implantasjonen vanligvis 5 til 7 dager etter eggløsningen. Før implantasjonen mottar blastocysten næring fra slimet som produseres av livmorens slimhinne ("uterinmelken").

Implantasjonen skjer ved at celler på overflaten av blastocystens zona pellucida (trofoblastceller) skiller ut enzymer som "graver et hull" for blastocysten i livmorveggen. Straks etter at implantasjonen er fullført, vil trofoblastceller og celler fra livmoren formere seg raskt og danne morkaken (placenta) og fosterhinnene.

hCG

Samtidig som blastocysten fester seg, starter produksjonen av et nytt hormon som heter hCG (humant choriongonadotropin). Graviditetshormonet hCG stimulerer corpus luteum til å fortsette sin produksjon av østrogen og progesteron frem til morkaken (placenta) er dannet. hCG er det hormonet som måles når man sjekker om du er gravid. I uke 2 produseres det ikke nok hCG til å gi et sikkert svar på om du er gravid eller ikke.

Vil du vite mer?