Enkel

Svangerskapsuke 26 - mor

Fødselsforberedende kurs

Mange førstegangsfødende velger å gå på fødselsforberedende kurs. Der får du blant annet høre mer om fødselen, hva du kan forvente når du kommer til sykehuset, hvilke typer smertestillende midler du eventuelt kan velge, og ofte får du også se en video av en fødsel. Mange velger også å delta på en omvisning på fødeavdelingen.

Vil du vite mer?