Enkel

Svangerskapsuke 36 - mor

Fødselspermisjon

Nå er det på tide at du setter deg inn i hva fødselen går ut på og hvordan den starter. Dersom du er i arbeid, starter som regel permisjonen nå. Det er normalt å føde mellom uke 38 og 42. Så fødselen er ikke langt unna, men innstill deg på at det fortsatt kan bli over en måned med venting.

Kynnere og rier

Hvis du er førstegangsfødende, er barnet nå i ferd med å sige nedover i bekkenet. Du merker økt trykk nederst i magen, og du må gå oftere på do og tisse. Har du født tidligere, kan barnet flytte seg ned i bekkenet senere.

Det er flere tegn på at en fødsel nærmer seg. Det første tegnet på en forestående fødsel er sammentrekninger i livmorens muskler. I starten oppleves disse sammentrekningene som uregelmessige utbrudd av alminnelige mageplager eller ryggsmerter, såkalte kynnere. Etter som fødselen nærmer seg, blir sammentrekningene mer regelmessige og det går kortere tid mellom dem - du har rier.

Ved fullgått ukomplisert svangerskap (37 uker eller mer) der vannet ikke har gått, kan du vente med å kontakte fødeavdelingen til riene varer i minst ett minutt og kommer hvert femte til tiende minutt. Hvis du merker nedsatte fosterbevegelser, du lekker fostervann, du har vaginal blødning, feber, kraftig og vedvarende hodepine, konstante magesmerter eller synsforandringer, må du kontake fødeavdelingen umiddelbart.

Melkeproduksjonen tapper mor for næring

Selv om det enda er noen uker igjen til fødselen og du eventuelt skal starte å amme, så er det nyttig allerede nå å vite litt om det som kommer til å skje.

Sammenlignet med kumelk inneholder brystmelk ca. 50 prosent mer melkesukker (laktose), men konsentrasjonen av protein er normalt 2-3 ganger så høy i kumelken. Brystmelken inneholder også mindre kalsium enn kumelken.

På sitt meste produserer mor ca. 1,5 liter melk per dag. Med en så høy melkeproduksjon tærer det på mor. Eksempelvis forbrukes 50 g fett, 100 g laktose og 2-3 gram kalsiumfosfat per dag. Hvis mor ikke drikker rikelig med melk og ikke får nok vitamin D, så vil tapet av kalsium og fosfat være mye større enn det som tilføres mor. For å sørge for tilstrekkelige mengder kalsium og fosfat til forkalkningen av fosterets skjelett og til melkeproduksjonen etter fødselen, vil biskjoldkjertlene (paratyreoidea) forstørres kraftig og kalk tas fra mors beinvev. Dette er vanligvis ikke noe stort problem i svangerskapet, men det kan være viktigere i ammeperioden.

Ikke bare sørger melken for næring til det nyfødte barnet, men den bidrar også til å beskytte barnet mot infeksjoner. Mange typer antistoffer skilles ut i melken sammen med næringsstoffene. Dessuten skilles det ut flere typer hvite blodceller som kan eliminere bakterier som ellers kunne forårsaket dødelige infeksjoner hos barnet. Når kumelk brukes til å supplere næringen av babyen i stedet for morsmelk, så er de beskyttende stoffene i kumelken av liten verdi fordi de vanligvis ødelegges i løpet av få minutter siden de oppfattes av menneskekroppen som fremmede stoffer.

Vil du vite mer?