Enkel

Svangerskapsuke 38 - mor

Denne perioden oppleves som en ventetid. Alt er klart for fødselen, men når skjer det? Hevelse i føttene og rundt anklene er normalt disse siste ukene. Unntaket er hvis hevelsen øker raskt og betydelig, eller du hovner i ansiktet og rundt øynene, da må du kontakte legen eller jordmoren - det kan dreie seg om svangerskapsforgiftning.

Kynnere

Fødselen kan starte når som helst i løpet av de fire neste ukene. Mange opplever falske rier (kynnere). Disse kan være både sterke og smertefulle. Kynnere er ikke regelmessige, det er først når disse takene kommer med jevne (og stadig kortere) mellomrom at man kan snakke om rier og forvente en nær forestående fødsel.

Fødselsmerter

Når riene er kommet ordentlig i gang, opplever den fødende sterke smerter. Den krampeliknende smerten i åpningsfasen av fødselen skyldes sannsynligvis oksygenmangel (hypoksi) i livmormuskulaturen fordi sammentrekningen, rien, klemmer av blodårene som forsyner denne muskulaturen.

I utdrivningsfasen når fosteret skyves ut gjennom fødselskanalen, oppleves enda sterkere smerter. Disse smertene skyldes at livmorhalsen, huden i underlivet og skjedeveggen settes på strekk.

Hjelp med forløsningen

Av og til er det nødvendig for fødselshjelperne å sette i verk tiltak under fødselen for å få barnet raskere ut. Årsakene til dette kan være mange, og i de fleste tilfellene foregår dette helt udramatisk. Dersom det vurderes at en vanlig, spontan fødsel utgjør en større risiko for mor og barn enn et forløsende inngrep, iverksettes "operativ forløsning". En kan dele disse i to, assistert vaginal forløsning og keisersnitt.

Prevensjon

Har du behov for prevensjon etter fødselen, eller ønsker du å bli gravid igjen etter dette svangerskapet? Fullamming beskytter i mange tilfeller og under visse omstendigheter mot ny graviditet, men det er ingen sikker prevensjonsmetode. Dersom du ønsker sikker prevensjon, kan du med fordel diskutere dette med legen din allerede nå. 

Vil du vite mer?