Enkel

Svangerskapsuke 38 - mor

Kynnere

Fødselen kan starte når som helst i løpet av de fire neste ukene. Mange opplever falske rier (kynnere). Disse kan være både sterke og smertefulle. Kynnere er ikke regelmessige, det er først når disse takene kommer med jevne (og stadig kortere) mellomrom at man kan snakke om rier og forvente en nært forestående fødsel.

Fødselsmerter

Når riene er kommet ordentlig i gang, opplever den fødende sterke smerter. Den krampeliknende smerten i åpningsfasen av fødselen skyldes sannsynligvis oksygenmangel (hypoksi) i livmormuskulaturen fordi sammentrekningen, rien, klemmer av blodårene som forsyner denne muskulaturen.

I utdrivningsfasen når fosteret skyves ut gjennom fødselskanalen, oppleves enda sterkere smerter. Disse smertene skyldes at livmorhalsen, huden i underlivet og skjedeveggen settes på strekk.

Hjelp med forløsningen

Av og til er det nødvendig for fødselshjelperne å sette i verk tiltak under fødselen for å få barnet raskere ut. Årsakene til dette kan være mange, og i de fleste tilfellene foregår dette helt udramatisk. Dersom det vurderes at en vanlig, spontan fødsel utgjør en større risiko for mor og barn enn et forløsende inngrep, iverksettes "operativ forløsning". En kan dele disse i to, assistert vaginal forløsning og keisersnitt.

Prevensjon

Du bør allerede nå begynne å tenke over hva slags prevensjonsmetode du skal bruke etter fødselen. Diskuter det med legen din. Amming er på ingen måte noen sikker prevensjonsmetode.

Vil du vite mer?